NOORD-HOLLAND - Een pilletje XTC of een lijntje coke is voor jongeren normaler dan het roken van een sigaret. Het aantal psychische aandoeningen zit in de lift en steeds minder jongvolwassenen zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.


Dat blijkt uit onderzoek van de GGD Hollands Noorden. Zo geeft ruim 37 procent aan weleens een sigaretje gerookt te hebben. Ruim 38 procent heeft ooit weleens harddrugs gebruikt en ruim 41 procent is niet vies van softdrugs. In het onderzoek wordt lachgas meegerekend als zowel hard- als softdrugs. Vooralsnog is het vrij verkrijgbaar.

Opvallend is de stijging in drugsgebruik in Bergen. Had twee jaar geleden nog 27,5 procent van de ondervraagde jongeren ooit harddrugs gebruikt, nu zegt 48,2 procent van Bergse jongeren dat te hebben gedaan.

De drugs die jongeren gebruiken, laten ze steeds vaker testen. Ruim 28 procent checkt van tevoren wat de kwaliteit van de stimulerende middelen is. in 2017 deed slechts 24 procent dit.

Lachgas populair
Ook gebruiken steeds meer jongeren lachgas. In 2017 had 20,3 procent wel eens lachgas gebruikt en dat aantal is gestegen naar 29,5 procent.

Hoewel drugs steeds normaler lijkt te worden, steken jongen minder vaak een sigaretje op. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal jongeren dat wel eens gerookt heeft, zelfs is gedaald met één procent. Met name op Texel lijken ze klaar met het stinkstokje. Het aantal rokende jongeren is namelijk met 8,4 procent afgenomen.

Drank minder populair
Een Breezer, biertje of sterke drank is bij jongeren heel normaal, maar verliest wel aan terrein. In 2017 gaf 87 procent van de ondervraagden aan weleens alcohol te drinken. In 2019 proost nog 85.4 procent met een alcoholisch drankje. Ruim 78.4 procent van de drinkers is weleens dronken geweest, tegenover 80.6 procent 2017.

Seksualiteit
Op seksueel gebied zijn jongeren ten opzichte van 2017 niet veel veranderd. Ruim 74 procent van de jongeren heeft weleens seks gehad. Hiervan was 6 procent jonger dan 14 jaar toen ze voor het eerste de liefde bedreven. Ruim 36 procent deed het veilig. 4.8 procent van de meisjes raakte ongewenst zwanger en 2.3 procent had een abortus.

De acceptatie tegenover homoseksualiteit is onverminderd hoog. Bijna 90 procent geeft aan homoseksualiteit normaal tot heel normaal te vinden.

Minder vertrouwen in de toekomst
Toch zijn jongeren minder optimistisch over hun toekomst dan twee jaar geleden en bijna de helft voelt zich weleens eenzaam. In 2017 zag nog ruim 64 procent de toekomst met vertrouwen tegemoet. Dit jaar is dat gedaald naar 57.5 procent. Het aantal jongeren dat zich ernstig sociaal of emotioneel eenzaam is licht gestegen.

Psychische problemen komen onder jongeren ook vaker voor. In 2017 had nog 17 procent van de ondervraagden een psychische aandoening. Dit jaar is dat bijna 20 procent. Met name een burn-out of angststoornis komt steeds vaker voor.

De overgrote meerderheid van de jongeren in Noord Holland Noord doet betaald werk (87.3 procent). Toch heeft bijna 18 procent vaak tot altijd een tekort aan geld. Ruim 73 procent van de jongvolwassenen volgt een opleiding. De meesten doen een mbo- of hbo-opleiding.

Onderzoek
GGD Hollands Noorden heeft tussen april en juli 2019 uitgebreid onderzoek gedaan naar de gezondheid, levensstijl en het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren tussen de 16 en 25 jaar. De laatste keer dat de Jongvolwassenenmonitor werd uitgevoerd was twee jaar geleden. Daarom wordt vergelijking tussen 2019 en 2017 getrokken. In totaal hebben 4.664 jongeren uit 17 gemeenten meegewerkt aan het onderzoek.