NOORD-HOLLAND - Op maandag 23 januari 2023 vond bij de rechtbank op Schiphol een pro formazitting plaats waarbij het Openbaar Ministerie Noord-Holland (OM) de stand van zaken in acht overvallenonderzoeken heeft toegelicht. Het OM verdenkt vier leden van de overvallenbende uit West-Friesland niet alleen van het plegen van gewapende (woning)overvallen, maar ook van deelname aan een criminele organisatie. Het OM vindt dat alle verdachten wiens zaak vandaag is besproken vast moet blijven zitten; de ernst van de feiten en het herhalingsgevaar bieden geen ruimte voor schorsing van de voorlopige hechtenis.


Criminele organisatie

Eind vorig jaar stelde het OM zich op het standpunt dat zeven personen in de leeftijd van 26 tot 38 jaar verantwoordelijk zijn voor meerdere gewapende overvallen in de regio West-Friesland in de jaren 2020 en 2021.Volgens het OM gaat het om eenzelfde dadergroep die in wisselende samenstelling, en met steeds heftiger geweldgebruik, overvallen pleegde. De verdachten die vandaag op zitting staan zijn naar de overtuiging van het OM mannen die behoren tot deze recidiverende dadergroep. De bende is vanuit een vooropgezet plan en met gebruikmaking van vuurwapengeweld, steeds op zoek geweest naar contant geld, een kluis en waardevolle spullen. Daarom heeft het OM de tenlastelegging tegen vier verdachten uitgebreid met een nieuw feit: deelname aan een criminele organisatie, die als doel had slachtoffers op gewelddadige wijze te beroven van hun geld en goederen.

Zeer ernstige feiten

Het OM kan niet vaak genoeg benadrukken dat het hier gaat om zeer ernstige geweldszaken. Weerloze slachtoffers zijn in het holst van de nacht zonder aanleiding beschoten, bedreigd met een vuurwapen, gemarteld, mishandeld, vastgebonden, beroofd, en in één geval zelfs gedood. Dat heeft grote impact die tot de dag van vandaag duurt. Sommige slachtoffers zijn woedend, anderen zijn doodsbang en durven niet meer alleen te slapen. Slachtoffers verkochten hun huis, raakten door het letsel arbeidsongeschikt, of moeten hun dierbare voor altijd missen. Politie en OM hebben in aanloop naar de pro formazitting indringende gesprekken gevoerd met de slachtoffers. Daaruit bleek dat de ‘waaromvraag’ velen van hen niet loslaat: ‘’Waarom ben ik vastgebonden en waarom werd er gebruik gemaakt van breekijzers, vuurwapens, een bijl of een schroevendraaier om mij pijn te doen?’’

Dadergroep

Volgens het OM zijn de overvallen beraamd en gepleegd door een vaste kern van vier daders en daarnaast minimaal twee gelegenheidsdaders. De vaste kern, bestaand uit een 38-jarige man uit Rotterdam, een 29-jarige man uit Noord-Scharwoude, een 26-jarige man uit Obdam en een 30-jarige man uit Opmeer, is recent als groep geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. Die observatie is afgerond maar er is nog geen rapportage opgeleverd door het NIFP.

Planning van de zaak

Het einddossier is gereed. Op 21 april volgt een regiezitting. De verwachting is dat de inhoudelijke behandeling in het vierde kwartaal van 2023 plaatsvindt, maar dat hangt mede af van de omvang van eventuele onderzoekswensen die de verdediging in april nog kan indienen.

De rechtbank doet op donderdag 9 februari uitspraak over de voortzetting van de voorlopige hechtenis