WEST-FRIESLAND - De GGD Holland Noord heeft vanuit het project In control of alcohol & drugs de cijfers gepresenteerd van intoxicatieritten in het eerste kwartaal van 2019.

Wat zijn intoxicatieritten?
Intoxicatieritten zijn ritten van de ambulance die nodig zijn omdat een jongere zorg nodig heeft vanwege problemen met alcohol, drugs of een combinatie daarvan. In Westfriesland ging het in het eerste kwartaal om 14 ritten. Dat is een stijging van 4 ritten ten opzichte van het jaar ervoor. De meeste jongeren waarvoor de ambulance ter plaatse kwam, zijn tussen de 18 en 23 jaar.

De Westfriese gemeenten vinden dat het zorgelijk is. Gelukkig is er ook goed nieuws: de leeftijd waarop het gebeurt stijgt. Door landelijke wetgeving en aandacht op momenten die piekmomenten zijn, zoals carnaval, is het bewustzijn over de risico’s groter.

Effectieve aanpak
De regio heeft de afgelopen jaren veel geleerd over het gebruik. Zo is er bijvoorbeeld een duidelijke link tussen oudertolerantie en het eerste glas. Met dat soort kennis kunnen we de komende jaren gericht aan de slag om intoxicaties te verminderen en ouders en hun kinderen bewuster om te laten gaan met alcohol en drugs.

Momenteel is men vanuit het Westfriese project, waarin de West-Friese gemeenten vertegenwoordigd zijn, aan het bekijken hoe er verbeteringen aangebracht kunnen worden en hoe de aanpak nog effectiever kan zijn.

Westfriese aanpak maakt verschil
De gemeenten gaan er vanuit dat de gezamenlijke aanpak een verschil maakt en dat we dit moeten blijven doen. We pakken dit samen als gemeenten op, maar ook echt vanuit de verschillende taakvelden die betrokken zijn: handhaving, welzijn en communicatie.

Ook landelijk biedt het preventieakkoord straks nog meer ruimte om hiermee aan de slag te gaan. We gunnen het onze jongeren om gezond op te groeien. Daar hoort ook een gezonde houding van henzelf en hun omgeving ten aanzien van alcohol en drugs bij.