NEDERLAND - De Europese Unie heeft invloed op ons allemaal en op het leven van alledag. Op donderdag 23 mei stemt u voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Door te stemmen, beslist u mee over wie Nederland in het parlement vertegenwoordigt. En hoe Europa bestuurd wordt.

De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn eens in de 5 jaar. Heeft u zich er al in verdiept?

Stemmen... Maar op wie?
Nog geen idee op wie u wilt stemmen? Test uw politieke voorkeur aan de hand een online stemhulp.
Bijvoorbeeld met de 30 stellingen op de StemWijzer.