DE GOORN - Drie Koggenlanders ontvangen op dinsdag 26 april een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Monique Bonsen is verheugd dat de aanstaande gedecoreerden op deze manier in het zonnetje worden gezet. “Vrijwilligers zijn ontzettend belangrijk voor de samenhang in onze dorpen en zij verzetten ongelofelijk veel werk.”

Burgemeester Bonsen reikt de onderscheiding uit aan:

- Mevrouw T.J. (Trudy) Komen-Heijs: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- De heer C.J. (Cor) Grooteman: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

- Mevrouw M. (Maria) van Ginkel-Koelewijn: Lid in de Orde van Oranje-Nassau


Trudy Komen (62) uit Obdam

Mevrouw Komen is al meer dan 18 jaar een zeer gedreven en enthousiaste vrijwilliger. Zij zet zich o.a. in als coördinator voor het Rode Kruis en ze is ieder jaar collectant voor ongeveer negen goede doelen, waaronder het Reumafonds, MS fonds en Prinses Beatrixfonds. Ook is mevrouw Komen een paar jaar als vrijwilliger actief geweest voor het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) om asielzoekers taalbeheersing bij te brengen.

Voor de fietsploeg Voel je Top van Esdégé Reigersdaal is zij van groot belang. In dit project wordt mevrouw Komen gekoppeld aan een deelnemer met een verstandelijke beperking met wie zij samen fietst. Hierdoor krijgen de deelnemers zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen.

Voor de R.K. Victorparochie heeft mevrouw Komen creatieve acties opgezet om geld in te zamelen, voor o.a. het project Jongeren voor Afrika. Nog steeds is mevrouw Komen betrokken bij de R.K. Victorparochie. Vanaf 2014 is mevrouw Komen vrijwilliger bij hulporganisatie Dorcas, o.a. als contactpersoon en collectant. Daarnaast hielp ze bij het verzorgen van voedselacties en het verzamelen van kleding.

Ook maakt mevrouw Komen zich belangeloos hard voor kleinschalige acties, goede doelen en haar naaste medemens. Haar omgeving noemt haar bescheiden, met een groot hart en een tomeloze inzet. Gemiddeld besteedt mevrouw Komen ongeveer 24 uur per week aan vrijwilligerswerk.


Cor Grooteman (75) uit Avenhorn
De heer Grooteman heeft zich bijna 40 jaar (1979 – 2020) ingezet als bestuurslid voor de Westerkoggeflora, een bloemenshow in gemeente Koggenland. Hij verrichtte diverse functies, zoals penningmeester en sponsorwerver. Tevens is de heer Grooteman nauw betrokken geweest bij de oprichting van de show. De heer Grooteman wordt beschreven als een sociaal vaardig en maatschappelijk betrokken persoon en een verbinder.

De heer Grooteman is lange periodes van steeds minimaal tien jaar bestuurlijk actief (geweest) bij diverse verenigingen. Onder meer op het gebied van belangenbehartiging in de bloembollensector, groenvoorziening en de land- en tuinbouw.

De heer Grooteman krijgt veel waardering voor zijn positieve visie en oplossingen met draagvlak. Daarbij heeft hij naast de gezamenlijke doelstellingen ook oog voor het individuele belang. De heer Grooteman wordt beschreven als een warme persoonlijkheid en een behulpzaam persoon, die altijd voor iedereen klaarstaat. Gemiddeld werkt de heer Grooteman ongeveer 24 uur per week als vrijwilliger.

Maria van Ginkel (70) uit Ursem

Mevrouw Van Ginkel zet zich sinds 1997 in als voorzitter voor de EHBO-vereniging Ursem. Sinds 2013 is zij actief als consulent voor Het Oranje Kruis, waarbij zij de kwaliteit van de EHBO-examens bewaakt. Mevrouw Van Ginkel geeft sinds 2000 op twee basisscholen praktijkles EHBO voor de groepen 8. Sinds 2009 is zij actief als coördinator en collectant voor Alzheimer Nederland. Tevens heeft mevrouw Van Ginkel gedurende 14 jaar de functie van voorzitter en penningmeester van het collecteteam voor KWF Kankerbestrijding bekleed.

Vanaf 1979 is mevrouw Van Ginkel samen met haar echtgenoot nauw betrokken bij de organisatie van diverse evenementen van de MG Car Club Holland, zoals de jaarlijkse MG informatie- en onderdelendag.

Tot slot is mevrouw Van Ginkel sinds 2008 bestuurslid van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden. Zij houdt zich bezig met de ledenadministratie en bezoekt daarnaast jubilarissen en beheert materialen die bij mevrouw Van Ginkel thuis opgeslagen zijn. Tevens is mevrouw Van Ginkel actief als EHBO’er tijdens de jaarlijkse fuchsiadagen en -weekenden.

Terugkerend wordt haar sociale en verbindende karakter benadrukt. Mevrouw Van Ginkel wordt beschreven als een verantwoordelijk en maatschappelijk betrokken persoon, met een warme persoonlijkheid. Gemiddeld besteedt mevrouw Van Ginkel ongeveer 26 uur per week als vrijwilliger.