WEST-FRIESLAND - Veel Westfriese boeren hebben dit voorjaar last gehad van rattenplagen, die hun ingezaaide maiszaden opaten. In sommige gevallen zelfs zo veel, dat boeren 10 tot 20 procent van hun oogst verloren zien gaan.


De ratten komen 's nachts tevoorschijn en gaan geraffineerd te werk. Ze eten het maïszaadje op en laten de schil liggen. Voor boeren is het een nieuw fenomeen en ook bij Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) hoorde ze er dit voorjaar voor het eerst over.

"Het gaat uit de hand lopen. Als ik nu al signalen krijg van zo'n 10 à 12 bedrijven in West-Friesland. Dit zal nog maar het topje van de ijsberg zijn", vertelt Kees Nieuweboer, bestuurslid van LTO Noord.

De Hoogwoudse boer Hans Groot is één van de boeren die er last van heeft. Hij verwacht dit jaar zo'n vijf procent minder te kunnen oogsten door de rattenschade. Ook zijn collega's hebben er last van. "Ik had er tot nu toe weinig van gehoord maar toevallig hoor ik de laatste tijd van meerdere collega's dat ze ook dit probleem hebben", vertelt Groot.

Vergif
Het bestrijden van ratten blijft lastig. De boeren mogen in de velden namelijk geen vergif gebruiken tegen de knaagdieren. Nieuweboer: "In het veld kun je eigenlijk niks. Ja, een valletje zetten. Maar als daar honderden ratten zitten, dat is met een val eigenlijk niet te doen."

Jaarlijks 900 nakomelingen
Tegelijkertijd zijn ratten snelle voortplanters en een vrouwtjes rat kan in één jaar zo'n 30 jongen krijgen. Binnen 6 weken zijn de jongen al geslachtsrijp. Dit betekent dat het aantal ratten zich snel kan vermenigvuldigen.

Directeur Bastiaan Meerburg van de Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD), beaamt dat. "Een vrouwtjes rat kan ongeveer zo'n 900 à 1000 nakomelingen produceren per jaar. Dat kan dus heel snel gaan. Daarom is het heel belangrijk dat als er overlast geconstateerd wordt, er ook meteen actie ondernomen wordt.

Meldpunt
Om het probleem beter in kaart te brengen, gaat LTO Noord een meldpunt starten voor schade die door ratten in het land wordt aangericht. Nieuweboer is een groot voorstander daarvan. "Met een meldpunt weet je waar je het over hebt en kun je inventariseren hoe groot de schade is. Nu blijven we een beetje in het luchtledige praten."

15 juni gaat de LTO om tafel hierover.