WEST-FRIESLAND -In Nederland eindigt ongeveer een derde van alle huwelijken in een echtscheiding. Vaak kunnen ouders en verzorgers tot goede afspraken komen over de omgang met de kinderen. Maar twintig procent van de scheidingen verloopt moeizaam. Als mensen gekwetst zijn, kan er snel wrok ontstaan. Ex-partners zien elkaar als de vijand. En dan is het moeilijk om afspraken te maken over de omgang met de gezamenlijke kinderen. Als ouders geen afspraken kunnen maken zonder ruzie, kunnen ze terecht bij MEE & de Wering voor de Begeleide Omgangsregeling.


Zelfstandig de omgang vormgeven
Het is voor de ontwikkeling van een kind heel belangrijk om na een scheiding beide ouders te blijven zien. Ruzie tussen ex-partners ontstaat meestal bij het brengen en halen van het kind. Bij een Begeleide Omgangsregeling (BOR) zit de vrijwilliger daartussen. De vrijwilliger is aanwezig bij het halen en brengen en tijdens het bezoek. Het BOR-traject bestaat uit 12 bezoeken van maximaal 3 uur. De begeleiding van de vrijwilliger wordt in stapjes afgebouwd. Gezamenlijk werken ex-partners, vrijwilliger en kind (eren) er naartoe dat de ouder het kind zonder de vrijwilliger kan zien. Zodat de ouders na verloop van tijd weer zelfstandig de omgang met het kind kunnen vormgeven.

Spannende tijd
Walter Kocken is sinds 2017 BOR-vrijwilliger bij MEE & de Wering. De begeleiding bij het bezoek van het kind aan de ouder geeft hem veel voldoening. “Voor kinderen is een echtscheiding vaak een enorm spannende en ingrijpende tijd. Waarom gaan papa en mama uit elkaar? Wat gaat er gebeuren? Zie ik mijn andere ouder nog wel? Als de ouders er dan samen niet goed uitkomen, zijn de kinderen daar echt gigantisch de dupe van.”

Veel voldoening
Toen hij begon als BOR-vrijwilliger kreeg hij eerst een kennismakingsgesprek en intake met de coördinator. En daarna een trainingsdag. Daar kreeg hij informatie over de methodiek van de BOR. Van de Raad voor de Kinderbescherming krijgen de vrijwilligers juridische uitleg over de omgangsregeling. En een orthopedagoog vertelt over gedragsproblemen van kinderen bij een vechtscheiding. Met die basis heeft hij inmiddels al zo’n 12 trajecten doorlopen. Met heel veel voldoening: “Ik wil me echt inzetten voor die kinderen. Het is zo schrijnend om de gevolgen bij die kleintjes soms te zien. Ook op de langere termijn is het echt belangrijk dat beide ouders of verzorgers het kind blijven zien. En goed met elkaar omgaan. Als dat kort na de scheiding fout gaat, blijft dat vaak langdurig door-etteren. Met alle schade bij het kind van dien.” Juist daarom vindt Walter dit werk zo mooi: “Het is prachtig als je ziet dat een kind zijn vader of moeder na lange tijd weer kan knuffelen. Die lach die dan op de gezichten verschijnt, het samen plezier beleven… Als kind en ouder weer wat fijns hebben gedeeld, is dat zó belangrijk voor hun relatie. Ze kunnen weer verder met elkaar. Dat heeft echt betekenis, ook voor mijn eigen invulling van het leven.”

Ook BOR-vrijwilliger worden?
MEE & de Wering zoekt nog BOR-vrijwilligers in diverse gemeenten in West-Friesland. Heb jij een hart voor kinderen en gun jij hun een goed contact met hun ouders? Jij begeleidt het kind tijdens het bezoek aan een van de ouders/verzorgers. Het traject bestaat uit circa 12 bezoeken van maximaal 3 uur. Mail voor meer info naar bor@meewering.nl.