KOGGENLAND - Als gevolg van de maatregelen m.b.t de coronacrisis wordt de procedure voor de vervulling van de vacature van burgemeester van de gemeente Koggenland opgeschort. Dit heeft Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, meegedeeld aan de gemeenteraad van Koggenland.

Omdat de maatregelen van het Rijk gericht zijn op het beperken van fysiek contact en bijeenkomsten van meer dan drie personen, is het onder deze voorwaarden niet mogelijk om de procedure op een goede wijze verder te doorlopen. Juist in deze procedure is persoonlijk contact belangrijk om een goed beeld te kunnen vormen van de kandidaten en een weloverwogen keuze te kunnen maken. In goed overleg met de vertrouwenscommissieheeft de commissaris van de Koning besloten om de werkzaamheden tot nader order op te schorten. De vertrouwenscommissie blijft in functie en de kandidaten blijven inportefeuille.

Op dit moment is nog niet te voorzien wanneer de procedure zal worden hervat.De waarnemend burgemeester blijft in functie totdat de vacature is vervuld.