BERKHOUT - De regio West-Friesland streeft ernaar om in 2040 energieneutraal te zijn en hiervoor is een Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld. Dat houdt wel in dat er komende jaren mogelijk meer windturbines en zonneweides verschijnen. Een groep inwoners uit Koggenland stond eerder op de barricade om windturbines op een minimale afstand van 600 meter van woningen te plaatsen. Nu is er onzekerheid of deze afstand ook gewaarborgd blijft in de nieuwe plannen.


De actiegroep 'Geen windturbines bij woningen in Koggenland' wil dat de provinciaal vastgestelde grens van zeshonderd meter tussen woning en windturbine behouden blijft, maar de concept-RES is nog niet concreet genoeg om in te schatten of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, zo laat René Hellingman uit Berkhout weten namens de groep. "In de concept-RES is de huidige zeshonderd meter minimale afstand van windturbines tot woningen niet meegenomen, zodat er ook zoekgebieden mogelijk zijn dichtbij woningen", aldus Hellingman.

Daarom willen zij benadrukken dat voor hen als inwoners die afstand van belang is. Een windturbine die dichterbij staat kan volgens Hellingman voor ernstige overlast zorgen, zoals geluidshinder, slagschaduw en een waardedaling van de woningen.

De groep wordt hierin ondersteund door de gemeente Koggenland. Vanuit het gemeentehuis kwam een duidelijk signaal: het college en de gemeenteraad van Koggenland stemden unaniem voor een motie voor het behoud van die minimale afstand. Toch wil Hellingman niet te vroeg juichen. "Het is mooi dat de gemeente Koggenland de 600 meter afstand heeft vastgesteld, maar de provincie kan de gemeente overrulen."

In de concept-RES wordt de boodschap van inwoners en gemeente Koggenland benoemd. Beide partijen vinden dat er goed gekeken moet worden hoe duurzame energieopwek in het landschap past, zo is te lezen in de concept-RES: "Dit betekent onder meer dat de gemeente Koggenland zich inzet voor een minimale afstand van 600 meter tussen woningen en windturbines (3MW) en bij grotere turbines zo nodig meer."