OBDAM -Op donderdagavond 11 april verzorgt kunsthistoricus Martijn Pieters in Sociaal-Cultureel Centrum De Brink een inspirerende lezing over ‘Middeleeuwse schatkamers en kerkschatten’.

Voor de liturgie en devotie werden in de middeleeuwen prachtige complexe voorwerpen van kostbare materialen gemaakt. Zij herbergden relieken en gewijde hosties, maar waren ook een lust voor het oog en een staaltje van het ambacht uit die eeuwen.

Elke grote kerk had een zogenaamde kerkschat, waar deze en andere voorwerpen in onder gebracht werden. Misschien opmerkelijk, maar daar zaten ook vaak genoeg wereldse voorwerpen en onderwerpen tussen.

Vele van deze kerkschatten zijn nog intact en te bezoeken, anderen zijn in de loop der eeuwen verloren gegaan en verspreid geraakt. Het Catharijneconvent in Utrecht krijgt gedurende de maanden april, mei en juni een selectie van voorwerpen uit de beroemde kerkschat van Münster. De mogelijkheid om kennis te maken met een minder bekend, maar zeer interessant aspect van de middeleeuwse kunst.

De lezing in De Brink aan de Dorpsstraat 155 in Obdam, vangt aan om 20.00 uur (de zaal is open vanaf 19.30 uur). De entree bedraagt 8 euro inclusief koffie of thee. U kunt zich aanmelden via anneriek@quicknet.nl.