SCHARWOUDE - In Koggenland ligt recreatiegebied De Hulk, grenzend aan Hoorn en het Markermeer. Een groen en waterrijk gebied met veel potentie. Afgelopen winter en dit voorjaar is er hard gewerkt om recreatie, natuur en economie in dit gebied te versterken.De provincie Noord-Holland heeft hier via een subsidie aan bijgedragen.

Extra impuls voor Markermeerkust en het achterland

Aanleiding voor het verbeteren van recreatiegebied De Hulk is de versterking van de dijk langs het Markermeer. De provincie Noord-Holland zag hier de gelegenheid om de Markermeerkust en het achterland een extra impuls te geven. Onder het motto ‘Een dijk van een kust’ werkt de provincie Noord-Holland in het Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Amsterdam-Hoorn (APRK) nauw samen met gemeenten, natuurorganisaties, Rijkswaterstaat en recreatieschappen om de recreatie, natuur en economie in het gebied tussen Hoorn en Amsterdam te versterken. Het uitgangspunt is dat het cultuurhistorische en landschappelijk belangrijke karakter van de dijk wordt versterkt.

Verbetering recreatiegebied

Recreatiegebied De Hulk is 58 hectare groot en bestaat uit een binnen- en buitendijks deel, die nu door een wandelpad op elkaar worden aangesloten. Door de verbinding met het buitendijkse gebied kunnen het fiets-/wandelpad Hoorn – Amsterdam en het stadsstrand in Hoorn makkelijk worden bereikt.

Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers, vispaaiplaatsen, een wandelpad door een rietveld en een aantal bruggen is het gebied nog aantrekkelijker geworden. En door aanpassing van het beheer komt er nog meer ruimte voor natuur en biodiversiteit. De centrale ligging, goede bereikbaarheid en de recreatieve voorzieningen als fiets- en wandelpaden waren al grote pluspunten.