URSEM - De provincie voert onderhoud uit aan de brug Rustenburg in Ursem. De Huigendijk (N508) is ter hoogte van de brug in beide richtingen afgesloten op maandag 19 en dinsdag 20 december tussen 9.00 en 15.00 uur. Voor het geval de werkzaamheden uitlopen is woensdag 21 december als reservedatum gepland.


Het autoverkeer, (brom)fietsers en voetgangers volgen een omleidingsroute. De scheepvaart ondervindt geen hinder.

Omleiding
Het autoverkeer omgeleid wordt via de Rustenburgerweg, Noordervaart (N243), N242 en Huigendijk (N508) en vice versa. Fietsers volgen de omleiding via de Rustenburgerweg, Ursemmerweg, Wallingsdijk, Drechterlandsedijk naar Huijgendijk (N508) en vice versa.

Werkzaamheden

De gebiedsaannemer BAM/Krinkels/Equans vervangt een deel van het asfalt op de brug en brengt nieuwe coating aan op de damwanden. De gebiedsaannemer werkt in opdracht van de provincie Noord-Holland.