HAARLEM - Provincie Noord-Holland neemt het voortouw in het organiseren van structurele financiering van de 13 Noord-Hollandse opvangcentra voor wilde dieren in nood. Veel opvangcentra kunnen moeilijk het hoofd boven water houden, omdat ze veel dieren moeten helpen, maar geen steun krijgen van de overheid. De provincie gaat proberen om samen met gemeenten en sector tot de beste oplossing te komen. Dit naar aanleiding van een gisteren aangenomen voorstel van Partij voor de Dieren.

In Noord-Holland zijn er 13 wildopvangcentra, in de gemeenten Texel/De Koog, Warmerhuizen, Haarlem, Krommenie, Den Helder, Broek op Langedijk, Huizen, Naarden, Andijk, Midwoud en Amsterdam.

"Dit is een belangrijke stap, waar dierenbeschermers al jaren op wachten. Wildopvangcentra leveren enorm belangrijk maatschappelijk werk door

het bieden van hulp aan wilde dieren in nood, door het geven van natuureducatie en het bieden van een plek aan jongeren en mensen met een rugzakje. Zonder het professionele werk van de vrijwilligers van deze opvangcentra zouden dierenambulances en mensen die een dier in nood op straat vinden, nergens terecht kunnen. Maar ondanks deze belangrijke rol, krijgen ze nauwelijks steun van overheden, waardoor ze het al jaren zwaar hebben. Met ons voorstel wordt eindelijk geregeld dat de provincie de gesprekken gaat leiden met gemeenten en de sector, met het doel om tot een model te komen voor structurele financiering van de geweldige diensten die wildopvangcentra leveren," zegt initiatiefnemer Statenlid Kostić (Partij voor de Dieren).

Discussie beslecht: provincie is aan zet


Wilde dieren komen steeds vaker in nood door toenemende beperking van hun leefgebied. Leefgebied neemt af en raakt versnipperd. Wildopvangcentra worden daardoor steeds belangrijker, maar er staat geen structurele vergoeding vanuit de overheid tegenover. Jarenlang is discussie gevoerd over wie verantwoordelijk is om de wildopvangcentra te helpen en overheden bleven vooral naar elkaar wijzen.

Daarom heeft de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) recent een rapport gepubliceerd waarin ze overheden adviseert om continuïteit van de zorg voor wilde dieren te regelen via structurele financiering. Daarin bevestigt de RDA dat de provincie een belangrijke rol moet spelen, aangezien de provincie verantwoordelijk is voor natuurbescherming en in het wild levende dieren. Bovendien past de bovenlokale, regionale en verbindende functie van de provincie goed bij dit gemeentegrenzen overstijgende vraagstuk.

De provincie Noord-Holland moet, nu het voorstel van de Partij voor de Dieren is aangenomen, eerst overleggen met o.a. gemeenten en de wildopvangsector organiseren. Dit overleg heeft tot doel om afspraken te maken over de structurele bijdrage die de partijen kunnen leveren. Daarmee kan uiteindelijk een stevig, professioneel en provincie-dekkend netwerk van wildopvangcentra gewaarborgd worden.