WEST FRIESLAND - De coronacrisis vraagt veel van iedereen. Dat geldt zeker ook voor zorgaanbieders en hun zorgpersoneel. In deze onzekere tijd is van hen een maximale inspanning nodig om zorg te blijven verlenen aan vaak kwetsbare inwoners. Daarom komt de regio met een steunpakket om hen te compenseren voor de extra zorgkosten en omzetverlies door de coronacrisis. De regio wil zo voorkomen dat zorgaanbieders omvallen. Met deze steun kan de nodige zorg doorgaan.

Deze week stemden de zeven colleges in de regio in het met financiële steunpakket, dat voortvloeit uit de landelijke afspraken. De regio zal drie verschillende soorten steunmaatregelen uitvoeren. Het gaat om:
1. Vergoeding van aantoonbaar omzetverlies door de coronamaatregelen van de maanden maart, april en mei.
2. Vergoeden van zorg in aangepaste vorm door de richtlijnen van het RIVM te volgen;
3. Vergoeden van overduidelijke meerkosten als gevolg van de coronacrisis;

Om zorg zoveel mogelijk te continueren compenseerden de regiogemeenten eerder al aangepaste en creatieve vormen van zorg. Dit zolang dit veilig is voor zowel de inwoner die zorg krijgt als de zorgverlener. Voorbeelden hiervan zijn het doen van boodschappen in plaats van de woning schoonmaken of therapie geven via beeldbellen of buiten tijdens een wandeling. De regio vergoedt met de genomen steunmaatregelen ook op voorhand ingeschatte omzetverlies en extra aantoonbare gemaakte kosten door de coronacrisis. Zorgaanbieders zullen in eerste instantie worden gecompenseerd voor de afgelopen drie maanden met mogelijkheid tot verlenging. De gecontracteerde zorgaanbieders worden hier uitgebreid over geïnformeerd.

‘Vergoeden is door onzekerheid crisis nodig’
Wethouders zorg, Marjon van der Ven (Hoorn) en Win Bijman (Koggenland) vinden dit
steunpakket passend. Van der Ven: ‘De coronacrisis vraagt veel van de zorgaanbieders en zorgprofessionals. Zij staan voor de uitdaging om zorg en ondersteuning te leveren aan onze inwoners volgens de richtlijnen van het RIVM. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) vanuit het Rijk is bedoeld voor ondernemers, maar niet voor zorgaanbieders. Daarom is dit aparte steunpakket een passende oplossing Een speciaal kernteam zal de zorgaanbieders begeleiden in dit proces.’

Bijman: ‘We kiezen er bewust voor om nu al te vergoeden voor de eerste inschatting van het omzetverlies dit jaar. Dat is gezien de onzekerheid van de crisis echt nodig. Daarmee ontvangen zorgaanbieders die momenteel minder inkomsten hebben, in ieder geval aanvullend geld om vaste lasten te kunnen betalen. Op basis van de gemaakte kosten en omzetverlies verrekenen we de uiteindelijke vergoeding dan aan het einde van het jaar. Daarmee willen we ook overcompensatie of onterechte vergoeding voorkomen.’

Steunpakket voor doorlopende zorg
Vanaf 1 januari 2020 wordt in Westfriesland gewerkt volgens het principe waarbij centraal staat met welke resultaten de inwoner tevreden is. Dit wordt vastgelegd in een zorgplan. Juist nu, tijdens de coronacrisis, geeft dit meer flexibiliteit om zorg anders te leveren, zolang de inwoner daarmee instemt en het past bij de doelen uit het zorgplan. Desondanks kan niet alle zorg doorgaan, waardoor zorgaanbieders omzet mislopen. De steunmaatregelen zijn vooral hiervoor bedoeld.