KOGGENLAND - Via een enquête konden inwoners van Obdam tussen 12 en 30 april aangeven wat zij als voorkeurslocatie zien voor de kermisattracties van de jaarlijkse kinderkermis. De afgelopen jaren heeft de kinderkermis vanwege coronamaatregelen en op verzoek van de kermisexploitanten op een landje aan de buitengrens van het dorp gestaan. Daarvóór stond de kinderkermis op de Dorpsstraat in het centrum van het dorp. De gemeente is over de uitslag van de enquête in gesprek geweest met de kermisexploitanten.


De vragenlijst is beantwoord door 1525 Obdammers, waarvan meer dan de helft (64%) een gezin met thuiswonende kinderen heeft. Er is door inwoners met heel verschillende leeftijden gereageerd, de grootste groep van 21% heeft een leeftijd van 50-59 jaar. Daaropvolgend 30-39 jaar met 17%, 40-49 jaar met 16% en 16-22 jaar en 60-69 jaar met 13%. De leeftijdsgroepen 16-22 en 30-39 jaar hebben het meest aangegeven afgelopen jaren de kermis te hebben bezocht. In 2022 was dat 85% en 88%. De kinderkermis met attracties wordt door 92% van de respondenten heel belangrijk gevonden.

Uitslag enquête
Ieder van de twee locaties heeft voor bezoekers en kermisexploitanten voor- en nadelen. Denk daarbij aan de beschikbare ruimte voor het plaatsen van attracties, bereikbaarheid, sfeer en voorzieningen zoals rijplaten om het plaatsen van de attracties mogelijk te maken.

Slechts een klein percentage heeft de voorkeur voor de kinderkermis op het graslandje waar het in 2020, 2021 en 2022 is georganiseerd. De voorkeur gaat duidelijk uit naar de kinderkermis weer terug naar de Dorpsstraat, 86,7 procent van de respondenten gaf dit aan. Burgemeester Bonsen: ‘De uitslag van de enquête is heel duidelijk en met die duidelijkheid ben ik blij. Obdammers hebben ons laten weten hoe ze over de sfeer, attracties en de locatie van de kermis denken. Maar bovenal ook dat ze de kermis héél belangrijk vinden en die mening deel ik absoluut. Als gemeente zijn we met de uitslag van deze enquête in gesprek geweest met de kermisexploitanten om te bespreken wat er mogelijk is.’

Kermis Obdam 2023
Voor de kinderkermis van 2023 heeft de gemeente op verzoek van de kermisexploitanten een vergunning verleend voor de locatie aan de rand van het dorp met de geldigheid van één jaar. Nu de uitslag van de enquête aangeeft dat een meerderheid de voorkeur heeft voor kinderkermis in het dorp, is de gemeente met de kermisexploitanten in gesprek geweest. De kermisexploitanten hebben aangeven dat veranderen van locatie, van het landje naar de Dorpsstraat, voor hen dit jaar niet meer mogelijk is.

Kermislocatie komende jaren
Voor de komende jaren neemt de gemeente de voorkeurslocatie die uit deze enquête blijkt, mee in gesprekken met de exploitanten en verlening van de vergunning voor de kermis. De voorkeurslocatie zal dan aangeboden worden aan de exploitanten. Het is aan de kermisexploitanten zelf om te beslissen welke locatie voor hen zakelijk interessant is en voor welke locatie zij een vergunningaanvraag willen doen.