ALKMAAR - Buitenoptredens, bingo's en vele andere leuke initiatieven bij verzorgingstehuizen lijken voorlopig van de baan, zo heeft de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord afgelopen donderdag besloten.


'Op 23 april 2020 heeft de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord besloten dat initiatieven, muziekoptredens en samenkomsten op grond van artikel 2.1 van de Noodverordening niet worden toegestaan. tenzij deze nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties. Bij handelen in strijd met de noodverordening riskeert u een boete.'

Bovenstaande viel in een mail te lezen die zorglocatie Tamarixplantsoen in Heerhugowaard afgelopen week ontving. Op dezelfde locatie stond donderdag nog een draaiorgel en trad er op vrijdag een koor op. Met Koningsdag zou de plaatselijke artiest Juriaan Singels een optreden verzorgen, maar hiervoor verleende de Veiligheidsregio geen vergunning.

Senioren Dijk & Waard, de seniorenpartij van Langedijk en Heerhugowaard, heeft het nog aangedragen bij de gemeente waarna men de regels enigszins versoepelde. Men mocht tien minuten optreden en er mocht van tevoren geen reclame gemaakt worden. Het team van Philadelphia, waar Tamarixplantsoen onder valt, heeft toen afgezien van het optreden aangezien een dergelijke korte tijd eigenlijk niet te doen is.

Hoorn
Ook de Heerhugowaardse band "The Modest Tree", die in eigen regio gedurende de coronacrisis al meerdere malen optraden, kreeg te maken met de regels. Zaterdagochtend liet men weten dat twee optredens bij locaties van Esdégé Reigersdaal in Hoorn niet mochten doorgaan. 'Wij kregen 's ochtends ineens via het verzorgingstehuis te horen dat de Veiligheidsregio besloten had dat het niet meer mocht', aldus een van de bandleden. 'Het enige wat we willen is het om mensen die het al zo moeilijk hebben doordat ze geen bezoek mogen ontvangen even een leuk halfuurtje te bezorgen. Als je ziet glimlachen en meeklappen dat is het enige waar je het voor doet. Als je dan ook nog hoort dat de zorglocaties een boete kunnen krijgen dan vraag ik mij af waar we mee bezig zijn hier.'

Opmerkelijk is het dat er dezelfde dag bij andere zorglocaties in Hoorn wel optredens doorgingen evenals in andere plekken in Noord-Holland Noord. Zo trad Karin Bloemen op Koningsdag nog op in Bergen. Volgens bronnen zou het zo zijn dat naast de reglementen van de Veiligheidsregio elke gemeente ook nog eens zijn eigen gedoogbeleid mag hanteren waardoor er uitzonderingen mogelijk zijn.