AVENHORN/SCHERMERHORN - De provincie Noord-Holland snoeit in de weekenden van 12 tot met 13 maart en 19 tot en met 20 maart bomen met stormschade langs de N243 bij Avenhorn/Kathoek en Schermerhorn.


Om het werk veilig uit te voeren wordt de weg gedurende deze 2 weekenden overdag in beide richtingen afgesloten.

Snoei nodig door stormschade aan bomen

De zware storm van 18 februari heeft schade veroorzaakt aan de bomen langs de N243 bij Avenhorn en Schermerhorn. Direct na de storm werden al veel afgebroken takken weggeruimd. Uit onderzoek kwam naar voren dat de stormschade aan een aantal bomen een risico voor weggebruikers kan opleveren. Het gaat om 68 populieren en 6 essen. Gelukkig kan de ecologische waarde en biodiversiteit worden behouden: slechts 5 van de aangetaste bomen moeten worden weggehaald omdat ze een gevaar voor de verkeersveiligheid kunnen opleveren. De overige bomen worden gesnoeid, waarbij de takken bovenin de boom fors worden ingekort.

Weekendafsluiting Avenhorn/Kathoek: 12 en 13 maart, overdag

De provincie verricht het werk langs de N243 bij Avenhorn/Kathoek (hectometerpaal 14.3) samen met gebiedsaannemer BAM/Equans/Krinkels op zaterdag 12 en zondag 13 maart. Om de veiligheid van weggebruikers, omwonenden en wegwerkers te borgen, is de N243 bij Avenhorn 2 dagen lang overdag in beide richtingen afgesloten tussen 6.00 en 20.00 uur. ’s Nachts is de weg toegankelijk.

Weekendafsluiting Schermerhorn: 19 en 20 maart, overdag

Bij Schermerhorn (N243, hectometerpaal 8.6) wordt gesnoeid op zaterdag 19 en zondag 20 maart. Ook in dit weekend is de weg om veiligheidsredenen overdag in beide richtingen afgesloten tussen 6.00 en 20.00 uur. ’s Nachts is de weg toegankelijk.

Omleidingsroute en hinderverwachting

Tijdens de weekendafsluiting op 12 en 13 maart wordt al het verkeer overdag in beide richtingen via bebording omgeleid over de N194. De omrijroute die overdag geldt tijdens het weekendwerk op 19 en 20 maart wordt tijdig voor de start van het werk bekendgemaakt.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen (vaar)weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook te volgen op de regionale Facebookpagina @WestfrieslandNH.