OBDAM - Op 7 juli 2022 ondertekenden wethouder Rosalien van Dolder en Jac Vries, directeur van projectontwikkelaar VBM Ontwikkeling uit Alkmaar, de samenwerkingsovereenkomst voor het woningbouwplan Tuindersweijde-Zuid in Obdam. De overeenkomst is een definitieve stap richting de bouw van een flink aantal nieuwe woningen in het dorp.

Op maandag 11 juli 2022 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan vast voor Tuindersweijde-Zuid deel 1. Het plan heeft 6 weken ter inzage gelegen, waarbij er geen zienswijzen zijn binnengekomen. Het plan kon daardoor een paar maanden eerder dan gepland ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd. Wethouder Rosalien van Dolder: ‘Het is bijzonder dat er geen zienswijzen worden ingediend bij zo’n groot woningbouwproject. Mede dankzij het goede overleg met de omwonenden en het vertrouwen dat we hier samen iets moois van kunnen maken is dit mogelijk. Daar zijn we dankbaar voor’.

Het plan omvat het noordelijke deel van Tuindersweijde-Zuid. In dit deel worden 140 van de in totaal 480 nieuwe woningen gerealiseerd, die voor heel Tuindersweijde-Zuid tot 2030 op de planning staan. Wethouder Rosalien van Dolder: ‘Het plan kent een royale mix aan verschillende typen woningen, inclusief starterswoningen, sociale huur en door de gemeente uit te geven vrije kavels. Er is ook ruimte voor CPO initiatieven, op twee locaties in het plan. Deze variatie, gecombineerd met mogelijkheden voor inwoners om ook zelf te ontwikkelen, is een hele mooie toevoeging aan Obdam.’

Verkoop later dit jaar

Indien het bestemmingsplan voor het eerste deel na de zomer van dit jaar onherroepelijk wordt, is de intentie van VBM Ontwikkeling nog voor het einde van dit jaar met de verkoop starten. Jac Vries: “Wij zijn blij dat we bijna 3 jaar na de oplevering van onze laatste woningen in Polderweijde weer een nieuw project kunnen starten in Obdam/Koggenland”. Het bouwrijp maken van de locatie start naar verwachting in de eerste helft van 2023, waarna met de bouw van de woningen kan worden gestart. Meer informatie Meer informatie over dit project, de planning, voortgang en ontwikkelingen is te vinden op www.koggenland.nl/nieuwbouw