DE GOORN - De gemeente Koggenland ontvangt elke maand een lijst met adressen waar mogelijk de registratie niet klopt. Dit kan duiden op fraude, bijvoorbeeld met uitkeringen of toeslagen, of om boetes, schulden en opsporing te ontwijken.

Ook kan het zijn dat onbewust verkeerde informatie is doorgegeven aan de gemeente, bijvoorbeeld als iemand vergeten is een verhuizing door te geven. Afgelopen jaar zijn 28 adressen onderzocht. In 86% van de gevallen is er daadwerkelijk een misstand aangetroffen.

Illegale verhuursituaties hersteld
Misstanden zijn bijvoorbeeld illegale verhuursituaties, het ontduiken van boetes en onterecht verkrijgen van toeslagen. Ons informatiesysteem is verbeterd, illegale verhuursituaties zijn hersteld en in sommige gevallen is informatie doorgespeeld naar een andere overheidsinstantie, zodat boetes toch nog geïnd konden worden.

Zorg dat u op de juiste manier staat ingeschreven
Burgemeester Posthumus: “Ondermijnend gedrag en fraude roept maatschappelijke verontwaardiging op. Behalve dat geld onterecht is verkregen, zorgt het voor een gevoel van onrecht bij andere inwoners. Ook komend jaar worden adresonderzoeken uitgevoerd. Als wij signalen binnen krijgen via rijksdiensten zoals de Belastingdienst, het Centraal Justitieel Incassobureau of de Politie, dan starten wij een onderzoek. Het is daarom belangrijk dat u op de juiste manier bij de gemeente staat ingeschreven. “