HENSBROEK - Afgelopen periode was het regelmatig raak op het recreatieterrein De Leijen in Hensbroek. Vernielingen, brandstichting, herrie en graffiti leidden tot veel overlast, schade en gevaarlijke situaties. Om deze overlast tegen te gaan hebben de gemeente Koggenland, Recreatieschap Westfriesland en politie de handen ineen geslagen. Resultaat van deze samenwerking is dat er stevige maatregelen worden genomen om de overlast voor omwonenden en recreanten terug te dringen.

De overlast op het terrein speelt zich vooral ’s avonds en ’s nachts af. Met enige regelmaat treffen de medewerkers van het Recreatieschap en recreanten ‘s ochtends de gevolgen hiervan aan. Vooral de vele glasscherven door kapot gegooide drankflessen zijn erg gevaarlijk. Om De Leijen weer een plek te laten zijn waar mensen veilig en prettig recreëren, worden er maatregelen genomen om overlast tegen te gaan.

Verboden toegang
Het college van de gemeente Koggenland heeft in overleg met het Recreatieschap besloten dat het tussen 21:00 uur en 8:00 uur verboden is in het recreatiegebied aanwezig te zijn. Wie dan toch in het gebied aanwezig is, riskeert een boete. Ook zal de parkeerplaats ’s avonds worden afgesloten. Bezoekers van het gebied zullen hierover onder andere via borden op locatie worden geïnformeerd.

Prettig recreëren

De maatregelen zijn in eerste instantie gericht op de maanden augustus en september 2021. Het Recreatieschap zal samen met de gemeente kijken hoe De Leijen ook in de toekomst een prettig Recreatieterrein kan zijn, voor alle inwoners en mensen uit de regio die graag genieten van de locatie.

Overlast melden
Signaleert u overlast? U kunt dit melden bij de gemeente of bel de politie (0900-8844).