AVENHORN - In het bijzijn van winkelend publiek, vertegenwoordigers van de gemeente Koggenland en winkeliers op de De Vijverhof, bevestigden wethouder Bart Krijnen en Melvin Groenhuijzen, voorzitter van de winkeliersvereniging, donderdag 9 november de eerste asbak aan een afvalbak. Hiermee werd het startschot gegeven voor de aanpak van peuken op de Vijverhof. Door speciale asbakken te bevestigen aan alle afvalbakken op het winkelcentrum krijgen rokers de gelegenheid om hun sigaret op de juiste wijze te doven en direct in de speciale afvalbak weg te gooien. De afvalbakjes zijn goed herkenbaar door de groene uitstraling. Ook in de winkels op De Vijverhof worden bezoekers met posters aangespoord om hun sigaret in de asbak te gooien.


In zijn welkomstwoord benadrukte wethouder Bart Krijnen nogmaals hoe belangrijk het is om zwerfafval, en vooral ook peuken, te voorkomen. Wethouder Bart Krijnen: “Koggenland doet het goed als het om de aanpak van zwerfafval gaat. Het terugdringen van zwerfafval is voor ons dan ook een belangrijke doelstelling. Zwerfafval is gewoon ontzettend slecht voor het milieu, dieren en planten. Peuken spelen daar een belangrijke rol in omdat ze veel giftige stoffen bevatten. Filtersigaretten, en dat is meer dan 90% van alle peuken op de grond, bevatten ook nog eens microplastics die nooit verteren. Zo kan één peuk 12 liter grondwater vergiftigen en blijft een peuk met filter oneindig in het milieu. Uiteindelijk kunnen deze microplastics in de voedselketen terecht komen. Helaas vinden we relatief veel peuken bij winkelgebieden en op bedrijventerreinen. Daarom zijn we op de Vijverhof deze proef gestart met het aanbrengen van speciale afvalbakjes voor peuken aan de bestaande afvalbakken. Ik wil iedereen dan ook oproepen om hierin de sigaret te doven en weg te gooien. Zo zorgen we met elkaar voor een schoon en aantrekkelijk winkelcentrum. Als blijkt dat het aantal peuken minder wordt – en daar gaan we absoluut van uit - zullen deze afvalbakjes ook op andere locaties aangebracht worden. Natuurlijk is het ook belangrijk om alle andere vormen van afval in de afvalbak te gooien. Dank alvast voor iedereen die hier aan meewerkt”.

Melvin Groenhuijzen, voorzitter van winkeliersvereniging De Vijverhof benadrukte in zijn dankwoord nogmaals het belang van een schoon winkelgebied. “Natuurlijk ondersteunen we deze aanpak van harte: voor het milieu, maar het is ook veel fijner winkelen op een schoon winkelcentrum. En daar heeft uiteindelijk iedereen voordeel van. Ik wil ook gemeente Koggenland danken voor de fijne en constructieve samenwerking op weg naar een winkelgebied zonder peuken op de grond”.