DE GOORN - Woensdagavond 23 september is burgemeester Monique Bonsen in de raadzaal van het gemeentehuis beëdigd als burgemeester van de gemeente Koggenland. In het bijzijn van haar gezin, de gemeenteraad, het college en de commissaris van de Koning kreeg zij de ambtsketen omgehangen door haar echtgenoot Huub.

Het was een uniek moment toen de burgemeester de ambtsketen niet door locoburgemeester Bijman, maar door haar echtgenoot kreeg omgehangen. Vanwege corona en de verplichte afstand van 1,5 meter kon het alleen op deze manier plaatsvinden. Ook bijzonder was de aanwezigheid van twee kinderen, Xiomara de Vries en Dalal Alnakshabandi, die eerder voor de profielschets beiden een tekening hadden gemaakt met wat zij belangrijk vinden voor een nieuwe burgemeester. De burgemeester ging hierover met Xiomara en Dalal in gesprek. De tekeningen werden ingelijst aangeboden voor op haar werkkamer.

Beëdiging en toespraken
Voordat de ceremoniële handelingen plaatsvonden werd de eed afgelegd. Deze werd afgenomen door de commissaris van de Koning Arthur van Dijk. Nadat beiden de akte hadden ondertekend, werd de burgemeester toegesproken door de commissaris. Vervolgens kwamen locoburgemeester Bijman, plaatsvervangend voorzitter van de raad de heer Wijnker -die haar de voorzittershamer overhandigde- en voorzitter van de Vertrouwenscommissie mevrouw Van Dolder aan het woord. Nadat burgemeester Bonsen met de twee kinderen in gesprek was geweest, sprak burgemeester Nieuwenburg van de gemeente Hoorn, haar toe. Hij deed dit namens de Westfriese gemeenten en de Veiligheidsregio. Een verrassing voor burgemeester Bonsen was de tot slot de persoonlijke speech van een van haar kinderen. Burgemeester Bonsen gaf in haar installatiereden aan het een eer te vinden burgemeester van Koggenland te mogen zijn en erg naar dit moment te hebben toegeleefd. Verschillende keren heeft zij fietsend de gemeente verkend. Het weidse groene landschap in combinatie met de ondernemersgeest, het rijke verenigingsleven in de levendige dorpen spreken haar erg aan. Zij is dan ook blij dat zij en haar man op korte termijn in de gemeente komen wonen. Na haar installatierede pakte burgemeester Bonsen in haar nieuwe rol als voorzitter van de gemeenteraad de voorzittershamer en hamerde hiermee de buitengewone raadsvergadering af.

Kennismaken, digitaal en persoonlijk
Omdat het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk was na de installatie een receptie te organiseren, is er een video gemaakt waarin burgemeester Bonsen zich voorstelt. Op die digitale manier kunnen inwoners haar beter leren kennen. In de video benadrukt zij ook nieuwsgierig te zijn naar wat inwoners haar willen vertellen. Zij vraagt dan ook, wanneer inwoners haar treffen, haar vooral aan te spreken en in gesprek te gaan. Dat waardeert zij enorm.

In gesprek gaan ook via de chat op Facebook. Op 24 september en 1 oktober zal zij tussen 20.00 en 21.00 uur via Facebook in gesprek gaan met inwoners. Ook reserveert zij de komende maanden in haar agenda tijd om in kleine gezelschappen, met inachtneming van de coronamaatregelen, inwoners te ontmoeten. Inwoners die burgemeester Bonsen willen uitnodigen kunnen contact opnemen met het Bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@koggenland.nl.