DE GOORN - Dit jaar wordt er geen nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Burgemeester Bonsen maakt daarom dit jaar van de gelegenheid gebruik om inwoners via een open brief haar gelukwens voor het nieuwe jaar mee te geven:


Beste Koggenlanders,

De start van een nieuw jaar geeft altijd een bijzonder gevoel. Ik ben blij met een nieuwe kalender en een nieuwe agenda. Het lijkt er toch een beetje op dat je weer een nieuwe frisse start kunt maken, al dan niet met goede voornemens. In de periode tussen kerst en oud en nieuw worden plannen gemaakt voor het voorjaar en de zomer en stiekem dromen we al van ontluikend groen en lammetjes is de wei. We wensen elkaar al het goede voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt: geluk, liefde, gezondheid. Ik kan er niet om heen dat deze wensen dit jaar een andere lading hebben dan anders. Ik ben me veel meer bewust hoe belangrijk het is om gezond te blijven. En misschien nog belangrijker: dat de mensen om mij heen gezond blijven. De Corona pandemie heeft ons heel hard bewust gemaakt van onze kwetsbaarheid. Dat geldt voor de gezondheid, maar ook voor de sociale samenhang en de economie.

Maar naast alles wat anders is dan anders, heb ik ook dit jaar datzelfde gevoel van de belofte van een nieuw jaar. In 2020 is er nogal wat veranderd in het bestuur van de gemeente: een nieuwe burgemeester, twee nieuwe wethouders, een nieuwe gemeentesecretaris, een nieuwe griffier en nieuwe fractievoorzitters in de gemeenteraad. Het is bijzonder dat er binnen hele korte tijd een hele goede samenwerking is gegroeid. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie goed uit de startblokken komen na het kerstreces. Met elkaar gaan we aan de slag met uitdagingen en de kansen die voor ons liggen.

Voorlopig hebben we nog maken met de Corona maatregelen en bovendien staan we voor de opgave om de gemeentelijke begroting op orde te brengen. Ik ben er trots op dat de gemeente bij deze uitdagingen steeds meer samen op trekt met inwoners. Ook de manier waarop wij met elkaar de gevolgen van de Corona pandemie het hoofd bieden, vervult mij met trots en dankbaarheid. Burenhulp en mantelzorg, omzien naar elkaar: het kenmerkt onze gemeenschap en is heel waardevol, blijf dit doen.

In het nieuwe jaar zal het college op zoek gaan naar meer mogelijkheden om inwoners van alle leeftijden te betrekken bij de besluitvorming. En er ligt meer moois in het verschiet: de nieuwe school in Avenhorn opent haar deuren en gelukkig worden er in verschillende dorpen in de gemeente nieuwe huizen gebouwd. We blijven in gesprek met ondernemers over de plannen en wensen voor de toekomst. Ondanks alles blijven we dromen, vergezichten zien en werken we samen aan een veerkrachtige gemeente, waar het fijn wonen, werken en recreëren is.

Ik wens u van harte toe dat u ook met hoop en verwachting naar het nieuwe jaar dat voor u ligt kunt kijken. Ik realiseer me dat er mensen zijn voor wie dat nog ver weg is, omdat zij een groot verlies te verwerken hebben, of omdat zij gezondheidsproblemen hebben. Hen wens ik veel sterkte.

Ik sluit af met u allen alle goeds voor 2021 te wensen.