KOGGENLAND - Het college van Koggenland is weer op sterkte. De wethouders Rosalien van Dolder (VVD) en Jan Houtenbos (VVD) zijn gisteravond 2 november officieel beëdigd in de raad van Koggenland. Beide wethouders werden unaniem benoemd. Zij volgen voormalig wethouder Caroline van de Pol op, zij is sinds 28 oktober burgemeester van Terschelling.

Koggenland heeft nu een vernieuwd college van burgemeester en wethouders met drie wethouders. Het nieuwe college conformeert zich aan het huidige collegeprogramma, maar er is sprake van een onzekere tijd als gevolg van Corona en de op handen zijnde financiële ombuigingen die noodzakelijk zijn voor de begroting 2022.

Portefeuilleverdeling
Wethouder Van Dolder heeft onder andere ruimtelijke ordening, duurzaamheid, milieu, afval, sport, recreatie & toerisme en economische zaken in haar portefeuille. Wethouder Houtenbos concentreert zich in zijn portefeuille op verkeer, groenbeleid, grondbeleid, het Woningbedrijf en financiën. De portefeuilles van burgemeester Bonsen en wethouder Bijman blijven ongewijzigd.

Nieuw raadslid
Tegelijk met de benoeming van Rosalien van Dolder en Jan Houtenbos tot wethouders, is ook een nieuw raadslid toegelaten tot de raad. De heer Jeroen van der Noordaa (VVD) neemt de vrijgekomen plaatsen van Rosalien van Dolder in de gemeenteraad in.