DE GOORN - De commissaris van de Koning voor de provincie Noord-Holland, Arthur van Dijk, bracht op 5 juni een bezoek aan de gemeente Koggenland. Tijdens het bezoek sprak de commissaris met het college van burgemeester en wethouders, de raad en een aantal betrokken inwoners en ondernemers over de kansen, ontwikkelingen en uitdagingen binnen Koggenland.

Het doel van het zogeheten ambtsbezoek is dat de commissaris van de Koning een beeld krijgt van de gemeenten binnen de provincie Noord-Holland. Dit keer was het de eer aan Koggenland, waar onder andere het lokale en regionale bestuur onderwerp van gesprek met de commissaris van de Koning waren. Wat maakt Koggenland bijzonder? En welke kansen en uitdagingen leven er onder de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van Koggenland?

Inwoners en ondernemers


In de raadzaal van Koggenland gingen de burgemeester en de commissaris van de Koning aan de hand van een aantal stellingen over Koggenland in gesprek met een steeds wisselend gezelschap van betrokken inwoners en ondernemers van Koggenland. Hierbij deelden de aanwezigen om de beurt hun trots en/of uitdagingen voor Koggenland. Burgemeester Monique Bonsen: “De bouwstenen van een gemeenschap bestaan onder meer uit de vertegenwoordigers van ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daarom was het zo bijzonder dat tijdens het ambtsbezoek een aantal personen uit deze gemeenschap aanwezig kon zijn om te praten over uiteenlopende stellingen van duurzaamheid tot vitaliteit.”

Van Dijk: “Het was interessant om vanuit verschillende perspectieven te horen over de omgang binnen de dorpskernen. Van een bakkersketen tot een brassband, vrijwilligersorganisaties en zorginstellingen. Koggenland kent een groot maatschappelijk leven.”

Insectenhotel

Ook de kinderraad had een rol bij het bezoek van de commissaris van de Koning. Tijdens de actiedag ‘in iedere tuin een insectenhotel’ deelde de kinderraad ruim 120 insectenhotels uit. De kinderburgemeester overhandigde er ook een aan de commissaris.

Samenwerking

Aan het eind van de middag arriveerde Van Dijk bij het Raadhuys in Obdam voor een gesprek met gemeenteraadsleden over de samenwerking binnen Koggenland. De afgelopen jaren hebben de raad, het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie mooie stappen gezet in de onderlinge samenwerking en de informatiepositie van de raad. Zo wordt de raad van Koggenland sinds vorig jaar ook geïnformeerd over lopende thema’s, projecten en actualiteiten in zogeheten beeldvormende commissievergaderingen. In deze vergaderingen komen de raad, het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie van Koggenland - per domein (voor het sociaal domein, ruimtelijk domein en algemene bestuurlijke zaken) - samen.

Meedenken en ontwikkelen


“Ik heb een goed beeld gekregen van de gemeente Koggenland”, vertelt Van Dijk na afloop. “Met deze informatie brengen we verslag uit aan de minister, om vanuit ondersteuning mee te denken en ontwikkelen. Zo kunnen we samen het hoofd bieden aan de uitdagingen van deze tijd."