DE GOORN - Op maandag 31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart. Op die dag moeten politieke groeperingen tussen 9.00 en 17.00 uur de kandidatenlijsten inleveren op het centraal stembureau, het gemeentehuis in De Goorn. De inleveraar die dat doet, dient bevoegd te zijn tot deelneming aan de gemeenteraadsverkiezing. De kandidaatlijsten worden op het centrale stembureau persoonlijk in ontvangst genomen. Hiervoor moet vooraf een afspraak gemaakt worden.

Ondersteunende Software Verkiezingen

De kandidatenlijst (model H1) moet aangemaakt worden met OSV. Alle andere documenten die ook nodig zijn, kunnen tevens via OSV aangemaakt worden.
Meer informatie over OSV is te vinden op de website van de Kiesraad.

In te leveren documenten

Op de dag van kandidaatstelling dient de inleveraar een USB-stick in te leveren met daarop de door hem/haar aangemaakte bestanden in:

  • Kandidatenlijst (model H1)
  • Een verklaring van de gemachtigde van een politieke groepering waarin de bevoegdheid wordt verleend aan de inleveraar om boven deze lijst de aanduiding van de groepering te plaatsen zoals deze geregistreerd is (H3-1). Voor de landelijke groeperingen vindt u een overzicht op de website van de Kiesraad;
  • Indien van toepassing (nieuwe groepering) minimaal 20 ondersteuningsverklaringen (model H4) (méér is wenselijk);
  • Een verklaring van instemming van iedere kandidaat met de kandidaatstelling (model H9);
  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van iedere kandidaat;
  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de inleveraar;
  • Indien van toepassing een verklaring van de gemachtigden (van meerdere groeperingen); dat de inleveraar bevoegd is om aanduidingen samen te voegen (H3-2);
  • Bewijs van betaling van de waarborgsom voor de kandidaatstelling (model H14)
  • Indien van toepassing verklaring van voorgenomen vestiging

Voorinlevering kandidaatstelling

Om de inlevering van de kandidatenlijsten op 31 januari soepel te laten verlopen, kan er tussen 20 en 27 januari 2022 een afspraak gemaakt worden om de kandidatenlijst en alle bijbehorende documenten te laten beoordelen op mogelijke verzuimen. De gemeente adviseert van deze mogelijkheid gebruik te maken, om te voorkomen dat er in de officiële procedure op 31 januari vervelende situaties ontstaan.

Hiervoor en voor het inleveren op de dag van de kandidaatstelling kan een afspraak gemaakt worden met Yvonne Verhagen.
Zij is bereikbaar via (0229) 54 83 57 of y.verhagen@koggenland.nl.