KOGGENLAND - De gemeenteraad van gemeente Koggenland heeft maandagavond 7 maart besloten de doorvaarbaarheid van de vaarroute Westerkogge te verbeteren. Verschillende knelpunten zoals te lage bruggen, uitstekende landhoofden en een te lage duiker worden opgelost. De vaarroute gaat van Grosthuizen onder andere langs Avenhorn, De Goorn en Berkhout. De route maakt onderdeel uit van het Vaarroutenetwerk Westfriesland West.

Wethouder Rosalien van Dolder geeft aan: “Natuurlijk zijn wij heel blij met dit besluit. Nu kan deze lang gekoesterde wens in vervulling gaan. Met de provinciale subsidiehoogte van 80% van de subsidiabele kosten was dit hét moment om te investeren en de knelpunten op te lossen en de doorvaarbaarheid te verbeteren.”

Vaart in doorvaarbaarheid
Aanleiding voor de gewenste aanpassingen is de motie van de raad ‘Vaart in doorvaarbaarheid’. Hierin vroeg de raad het college om op korte termijn aan de slag te gaan met een verbeterplan voor het verbeteren van de doorvaarbaarheid van de vaarroute genaamd ‘Westerkogge’. Bij de plannen werkte de gemeente onder andere nauw samen met het Recreatieschap Westfriesland en het doe-team Grosthuizen.

Provinciale subsidies
Gemeente Koggenland krijgt van de provincie Noord-Holland een financiële bijdrage voor het uitbreiden en verbeteren van de vaarroute Westerkogge. De provinciale subsidie bedraagt 80% van de subsidiabele kosten. De te verwachten provinciale subsidies bedragen in totaal € 465.973,-.