DE GOORN - Op 9 december gaat de Formulierenbrigade van start in Bibliotheek De Goorn. Inwoners kunnen er vanaf die datum iedere woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur binnenlopen voor gratis hulp bij (digitale) administratie en het invullen van formulieren. De Formulierenbrigade werd op maandag 30 november officieel geopend door wethouder Win Bijman.

Een aanzienlijke groep inwoners heeft moeite met het begrijpen van formulieren of raakt het overzicht kwijt door de grote hoeveelheid aan formulieren. Daarnaast is er een groep die niet mee kan komen met de modernisering. Bijvoorbeeld omdat zij geen geld hebben voor een computer of omdat ze niet kunnen omgaan met digitale communicatie. De gevolgen hiervan kunnen groot zijn: mensen openen hun post niet meer, rekeningen worden niet of te laat betaald en er ontstaan schulden. Of mensen raken in een isolement, omdat ze liever niet mee doen aan activiteiten waar papieren voor moeten worden ingevuld.

Laagdrempelige hulp
De Formulierenbrigade bestaat uit deskundige vrijwilligers die vanuit hun werk en interesses ervaring hebben met digitale administratie. Zij bieden laagdrempelige hulp bij het invullen van (digitale) formulieren. Daarnaast leren de vrijwilligers de inwoners om zelf hun formulieren in te vullen. Dit draagt bij aan hun zelfstandigheid.

IDO
Tegelijk met de Formulierenbrigade opent het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in Bibliotheek De Goorn. Het IDO helpt mensen die niet of moeilijk overweg kunnen met de online diensten van de overheid. Inwoners kunnen er bijvoorbeeld terecht als ze willen weten hoe ze hun keuze in het Donorregister kenbaar kunnen maken of waar ze de zorg voor een familielid kunnen regelen.