BERKHOUT - Vrijdag 19 november is de gedenkplek ter nagedachtenis aan dierbaren die verloren zijn in coronatijd onthuld door burgemeester Bonsen. Pastor Nico Knol, ds. Gert Toes geestelijk verzorger van het Dijklander Ziekenhuis, de heer Lursen en de heer Vader waren daarbij aanwezig.


Woorden van hoop, steun en kracht op video
Omdat het samenzijn op 18 november niet door kon gaan, is de onthulling op video vastgelegd. Burgemeester Bonsen, Pastor Nico Knol en ds. Gert Toes spreken in die video inwoners toe met woorden van steun, hoop en kracht. Nabestaanden van echtpaar Theo en Jenny Lursen, de heer Lursen en de heer Vader legden een bloemstuk neer namens inwoners. Dit ter gedachtenis aan hen en alle dierbaren die verloren zijn in deze tijd. De video van dit moment is te bekijken via het Youtube account van de gemeente.

Plek om kracht te vinden
De gedenkplek, mede mogelijk gemaakt door provincie Noord-Holland, ligt in het Lijsbeth Tijspark aan de Veenhoop te Berkhout. Het is openbaar toegankelijk voor iedereen die zo geeft burgemeester Bonsen aan ‘Er luisterend naar de wind of juist de stilte, een moment van bezinning en de kracht wil vinden om verder te gaan.’