KOGGENLAND - De gemeente Koggenland en de provincie Noord-Holland willen de opwek van duurzame energie op grote daken vergroten. Dit doen zij door ondernemers die eigenaar zijn van een groot dak, dat nog niet is voorzien van zonnepanelen, gratis en vrijblijvend te helpen.

Adviesbureau Over Morgen helpt in opdracht van de provincie met de eerste stappen naar de realisatie van een zonnestroominstallatie op het dak. Het adviesbureau kan een dak-onderzoek uitvoeren om inzicht te geven in het mogelijke aantal panelen en het bijbehorende verdienmodel. In het najaar biedt Over Morgen hulp bij het indienen van een aanvraag voor de subsidie Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++).

Oog voor het landschap
De gemeente en provincie willen optimaal gebruik maken van de beschikbare grote daken in de gemeente voor het plaatsen van zonnepanelen. Op die manier wordt een volgende stap gezet in het zelf opwekken van duurzame energie, met respect en oog voor de landelijke omgeving van Koggenland. Door zoveel mogelijk energie op daken op te wekken, kan er met minder opwek op land worden volstaan.

Online informatiebijeenkomst
Geïnteresseerde ondernemers kunnen contact opnemen met adviesbureau Over Morgen via verzilveruwdak@overmorgen.nl. Ook biedt Over Morgen de mogelijkheid deel te nemen aan een (gratis) online informatiebijeenkomst over het aanbod en het stappenplan om aan de slag te gaan. De informatiebijeenkomst ‘Zonnestroom op grote daken’ vindt plaats op 21 juli 2020 en duurt van 19.00 tot 20.00 uur. Aanmelden kan via de website van Over Morgen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op overmorgen.nl/verzilveruwdak of mail naar verzilveruwdak@overmorgen.nl.