KOGGENLAND - Op 17 november is in Koggenland de campagne Korte Metten van start gegaan met een video waarin wethouder Rosalien van Dolder de campagne introduceert. Ook wordt in de video uitgelegd op welke toeslagen en tegemoetkomingen inwoners mogen rekenen, onder welke voorwaarden, en hoe het energieprijsplafond werkt. Vervolgens krijgen inwoners van Koggenland tot medio december dagelijks een tip hoe ze met betaalbare en kleine ingrepen tot wel honderden euro’s per jaar aan energie kunnen besparen en Korte Metten kunnen maken met de hoge energierekening. De campagne laat ook zien welke apparaten in huis stiekeme stroomslurpers zijn en met welke simpele technische snufjes direct duidelijk wordt hoeveel stroom een apparaat verbruikt. In januari volgt dan nog de campagne Nu voor Later met adviezen hoe inwoners zelf kunnen werken aan verduurzaming van hun woning. Uiteindelijk wil Koggenland naar een gemeente zonder aardgas. Daarmee levert de gemeente de gevraagde bijdrage aan de klimaatdoelstelling zoals door het Rijk vastgesteld, om in 2030 55% minder broeikasgas uit te stoten en in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. De campagne wordt geplaatst op de Facebook en Instagrampagina van de gemeente Koggenland en is nog eens rustig na te lezen op de nieuwe website duurzaamkoggenland.nl.
Duurzaamkoggenland.nl


Tegelijkertijd met de campagne wordt ook de nieuwe website https://www.duurzaamkoggenland.nl. geïntroduceerd. Deze website wordt hét platform waarop de gemeente Koggenland de komende tijd alle informatie zal plaatsen over verduurzaming. Niet alleen kunnen alle tips dus nog eens rustig worden nagelezen, op de website komen ook adviezen voor een aardgasvrije woning, bouwkundige aspecten, informatie over subsidies, alles over de klimaatdoelstellingen en links naar relevante organisaties, aanvraagformulieren voor subsidie en meer. Er is ook aandacht voor andere duurzaamheidspijlers zoals omgaan met het veranderende klimaat, ook wel klimaatadaptatie genoemd, circulaire economie en afval, de RES, mobiliteit en meer.Ook huurwoningen worden verduurzaamd

Gemeente Koggenland gaat ook de huurwoningen van het gemeentelijk Woningbedrijf de komende jaren verduurzamen. Op dit moment loopt een pilot waarbij 8 woningen in Ursem verduurzaamd worden. Deze pilot is bedoeld om kennis en ervaring op te doen op het gebied van verduurzamingsmaatregelen, opstellen van scenario’s, investeringen, subsidies, aanpassing huurbedragen en het betrekken van huurders hierbij. Uiteindelijk zullen alle woningen in 2026 minimaal het energielabel C hebben. Bij de verduurzaming worden de woningen goed geïsoleerd en worden er ventilatiesystemen aangebracht die ervoor zorgen dat de woningen klaar zijn voor laagtemperatuur verwarming. We kijken ook naar de mogelijkheid om zonnepanelen aan te brengen op de woningen. Hiermee voldoet de gemeente ruimschoots aan de planning die de Rijksoverheid heeft gesteld.

Zorgen om geld?

De huidige energieprijzen en dure boodschappen zorgen er helaas ook voor dat een toenemend aantal mensen zorgen heeft om geld. Binnen de campagne is hier dan ook aandacht voor. Met de huis-aan-huisfolder die de afgelopen week is verspreid en informatie in lokale bladen roept de gemeente inwoners op om niet te lang te wachten met hulp vragen. Hoe eerder men zich meldt, hoe beter het Zorgteam kan helpen. In de folder die huis-aan-huis staat alle informatie hoe men zich kan aanmelden.

Volg gemeente Koggenland op Facebook en Instagram

Alle tips voor energiebesparing, de video met wethouder Rosalien van Dolder en de weg naar een aardgasvrije woning staan op facebook.com/Koggenland en Instagram.com/gemeente_Koggenland. Volg de gemeente dus op social media.
Aanmelden bij het Zorgteam kan via de antwoordkaart in de folder of online op www.koggenland.nl.