DE GOORN - De gemeente Koggenland en Clean2Anywhere hebben een overeenkomst gesloten voor de koop van 5 huisjes. In de fabriek van Clean2Anywhere tekenden initiatiefnemer C2A Edwin ter Velde en burgemeester Monique Bonsen de overeenkomst. Aanvullend wordt er op 17 juli een raadsvoorstel bij de gemeenteraad ingediend, voor de aankoop van nog eens 25 C2A huisjes. Het college hoopt dat, hoewel het een forse investering is voor de gemeente, de raad kan instemmen om zo de continuïteit van de fabriek te waarborgen en de gemeente deze huisjes kan plaatsen op een locatie voor Flexwonen. Hoewel de exacte locatie nog niet is vastgesteld, is de overeenkomst een feit en daarmee óók de doorstart van de Clean2Anywehere fabriek in Hoorn. Goed nieuws voor zowel woningzoekenden in de gemeente, het team van Clean2Anywhere en WerkSaam Westfriesland.

Er is nog altijd een grote woningnood in Nederland, ook in de gemeente Koggenland. Voor veel mensen, zoals Koggenlandse jongeren, is het lastig om woonruimte te vinden. Er wordt in de gemeente wél volop gebouwd, maar dit kost veel tijd. Om mensen snel en betaalbaar aan goede woonruimte te helpen, wil de gemeente Koggenland op twee locaties in totaal 120 flexwoningen plaatsen. De gemeente kan dit realiseren, door de flexwoningen te plaatsen op eigen grond. En door bij het kiezen van woningen, slimme en maatschappelijke keuzes te maken. Op de eerste locatie komen de huisjes van Clean2Anywhere. Dit wordt aangevuld met andere flexwoningen, allen met een kwalitatieve uitstraling en diversiteit in bouw.

Bewust gekozen voor Clean2Anywhere
Het college van de gemeente Koggenland kiest heel bewust voor huisjes van Clean2Anywhere, zo geeft wethouder Rosalien van Dolder aan: ‘Een aantal maanden geleden ben ik op bezoek geweest in de fabriek. De passie voor het product en de manier waarop het gemaakt wordt én het lef om te ondernemen en innoveren sprak me enorm aan. Deze huisjes maken het mogelijk om voor een scherpe prijs, snel te bouwen. En zo binnen enkele maanden een flink aantal woningen aan te kunnen bieden, aan woningzoekenden voor wie het in deze tijd extra lastig is. Zoals onze Koggenlandse jongeren. ’ Het afnemen van de Clean2Anywhere huisjes heeft veel positieve aspecten, van duurzaam gebruik van gerecyclede materialen tot het bieden van zeer zinvol werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De huisjes voldoen aan het bouwbesluit, zijn 0-op de meter door gebruik van zonnepanelen en een zoutaccu. De huisjes worden regionaal en CO2 neutraal geproduceerd. De stichting heeft geen winstoogmerk. Door de aankoop van 5 woningen, kan de fabriek van Clean2Anywhere opnieuw opgestart worden. Initiatiefnemer Edwin ter Velde van C2A: ‘Ik ben super blij met de opdracht van de gemeente Koggenland. Ze geven daarmee wat mij betreft blijk van daadkracht en maatschappelijk verantwoordelijk handelen. En dat is precies wat nodig is in deze tijdsgeest. Maar het belangrijkste is dat we met deze opdracht weer banen kunnen bieden aan mensen die moeite hebben om hun plek op de arbeidsmarkt te kunnen vinden. We woonruimte creëren voor hen die al veel te lang woningzoekend zijn. En dat we materialen die anders geen kans meer krijgen, benutten om er iets heel moois van te maken. We gaan met elkaar iets heel betekenisvol bouwen dat landelijk model kan staan en inspireert om navolging te geven.’

Waardevolle ontwikkeling voor cliënten WerkSaam
De doorstart van de fabriek van Clean2Anywhere is ook goed nieuws voor WerkSaam Westfriesland. WerkSaam werkt al vanaf 2019 samen met Clean2Anywhere. Cliënten van WerkSaam kunnen zich ontwikkelen in een bijzondere omgeving, waarbij zij heel veel aandacht krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Dit is succesvol en waardevol, zo zegt algemeen directeur Marjolijn Dölle: ‘WerkSaam is heel blij met de samenwerking met Clean2Anywhere. Want bij Clean2Anywhere is iedereen belangrijk en telt iedereen mee. Door het groepsgewijze werken aan een boot leer je elkaars kwaliteiten, leer je samenwerken en doorzetten. En ervaar je dat je gerespecteerd wordt, dat je meetelt. Jongeren die bij de boten hun talenten ontwikkeld hebben, kunnen doorstromen naar de Tiny House fabriek voor een baan. Er zijn ook jongeren die door dit traject weer weten wat ze willen en terugkeren naar school, of ze stromen uit naar een andere baan. In ieder geval maken ze ongekende stappen. Het is een unieke samenwerking met fantastische resultaten!

Koggenlandse jongeren bovenaan de lijst
Het college heeft bij flexwonen de bevoegdheid om zelf te bepalen hoeveel woningen er aan welke doelgroep worden toegewezen. Dit geeft hen de mogelijkheid om een groot deel van de flexwoningen aan te bieden aan Koggenlandse jongeren. Voor die jongeren komen er dan snel betaalbare huurwoningen. Voor de jongeren wordt minstens 50% van het totaal aantal flexwoningen op de eerste locatie gereserveerd. Hierover zal het college nog een besluit nemen. Het gemeentelijk Woningbedrijf zal de flexwoningen verhuren, de flexwoningen worden toegevoegd aan het gemeentelijk bestand sociale huurwoningen.