BERKHOUT - Op 10 mei vraagt het college de gemeenteraad een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van het zelf ontwikkelen van de zonneweide Jaagweg. Dit voorstel komt voort uit een aangenomen motie van de raad in 2019 om de mogelijkheden voor een eigen energiebedrijf te onderzoeken en het voornemen van de provincie om de zonneweide te realiseren. Met een positieve grondhouding van de gemeenteraad, kan het college de nodige stappen zetten. Zoals in gesprek gaan met de provincie als eigenaar van de grond.

De gemeente vervult dan een ondernemende rol waarbij toegewerkt wordt naar het in eigen beheer ontwikkelen van een zonneweide op de locatie Jaagweg. Op basis van een tweetal businesscases, zijn de financiële opbrengsten in beeld gebracht. Beide businesscases zijn onder aan de streep positief. Het college geeft de voorkeur aan de optie met veel ruimte voor landschappelijke inpassing, met een oppervlakte van maximaal 40 hectare netto, circa 66 hectare bruto.

Een unieke kans
Wethouder Rosalien van Dolder: “Het is een unieke kans om, als de zonneweide er komt, die dan zelf te ontwikkelen en er als gemeente financieel van te profiteren. Opgesomd profiteert de gemeente bij het in eigen beheer realiseren van een zonneweide financieel en maatschappelijk, want de gemeente heeft dan volledig zeggenschap over de vorm en mogelijkheden van de participatie en de inzet van de winst.” Het belangrijkste voordeel voor de gemeente is dat de opbrengsten en de mogelijke financiële deelneming van omwonenden of andere partijen, geheel in eigen beheer plaatsvindt. Wethouder Van Dolder vult aan: “In dit geval kan de gemeente ook zelf bepalen hoe groot de zonneweide moet worden en wat er met het overig land gebeurt. Zodat dit volledig aansluit bij ons toetsingskader zonne-energie en onze inwoners optimaal profiteren.”

Energieneutraal in 2050
De gemeente Koggenland is niet de eerste die dit overweegt. Ook andere overheden hebben zelf zonneweides ontwikkeld, zoals de gemeente Twenterand. Het ontwikkelen van de zonneweide Jaagweg betekent een belangrijke bijdrage aan de opgave om in 2050 energieneutraal te worden en CO2 uitstoot terug te dringen. De gemeente Koggenland zet in beide businesscases een grote stap richting dat doel. Het gaat in de businesscase om het opwekken van het equivalent van 16.000 tot 25.000 huishoudens, de gemeente telt ongeveer 12.000 huishoudens.Gemeenteraad besluit
Het college presenteert op basis van de te zetten stappen en uit te voeren onderzoek een uitgewerkt voorstel aan de gemeenteraad. Op basis hiervan kan de gemeenteraad een geïnformeerde beslissing nemen over het wel of niet innemen van een ondernemende positie in de zonneweide Jaagweg. Dit betekent dan ook dat de gemeenteraad op een later moment de mogelijkheid krijgt om te besluiten over de uitvoering.