KOGGENLAND - De gemeente Koggenland start een inwonerpanel op. Als lid van ‘Koggenland Spreekt’ hebben inwoners direct invloed op de kwaliteit van de leefomgeving, de gemeentelijke dienstverlening, beleid en projecten. Inwoners kunnen hun mening geven over bijvoorbeeld de openbare ruimte, duurzaamheid en woningbouwprojecten. Meedoen is gratis en kost weinig tijd. Panelleden horen als eerste de uitkomst van het onderzoek, evenals wat de gemeente hiermee gaat doen.

Burgemeester Jan Franx: “Inwoners willen graag meedenken en de gemeente wil graag weten wat inwoners vinden, zodat hetgeen wat de gemeente doet en besluit, aansluit bij datgeen inwoners willen. Met een inwonerspanel kan dat op een snelle manier. Het past bij deze tijd, waarin veel inwoners online zijn. De privacy van elke deelnemer is gewaarborgd. Uit ervaring weet ik dat een inwonerpanel een toegevoegde waarde is. Inwoners kunnen al op verschillende manieren meedenken met de gemeente en dit inwonerspanel is een mooie aanvulling daarop. Wij hopen dan ook op veel panelleden.”

Hoe kunt u meedoen?
Om deelnemers te werven, ontvangt een grote groep inwoners een uitnodigingsbrief op het huisadres. Iedereen vanaf 16 jaar die in onze gemeente woont, werkt en/of onderneemt, kan meedoen. Inwoners kunnen zich aanmelden via koggenlandspreekt.nl. Panelleden ontvangen gemiddeld vier keer per jaar een korte vragenlijst. Zij kunnen zelf beslissen of ze aan een onderzoek meedoen of niet.

Eerste onderzoek
Deelnemers die zich hebben aangemeld op koggenlandspreekt.nl, ontvangen binnen enkele dagen een link naar het eerste onderzoek. In dit onderzoek worden inwoners gevraagd naar hun mening over het dorp waar zij wonen en welke onderwerpen aan bod zouden moeten komen in het panel.

Liever meedoen per post?
Op papier meedoen kan ook. Neem dan contact op met Moventem, het onderzoek- en adviesbureau dat het panel beheert, via telefoonnummer (0575) 76 02 27.