DE GOORN - Het gemeentehuis in De Goorn wordt sinds afgelopen woensdagavond weer oranje verlicht.

Het gemeentehuis van Koggenland wordt tussen 25 november en 10 december iedere avond oranje verlicht. Hiermee vraagt de gemeente aandacht voor Orange the World, een internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen.

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Met Orange the World – een campagne van de Verenigde Naties – wordt aandacht gevraagd voor dit grote maatschappelijke probleem. Van 25 november tot en met 10 december vinden over de hele wereld acties plaats.

Toename huiselijk geweld
Zo wordt in De Goorn het gemeentehuis van 25 november tot en met 10 december oranje verlicht. Volgens wethouder Win Bijman is het van groot belang dat er extra aandacht is voor het geweld tegen vrouwen en meisjes. “Er zijn helaas nog veel vrouwen die worden misbruikt en uitgebuit, zowel in professionele als in persoonlijke relaties. Daarbij zien we dat het huiselijk geweld toeneemt sinds de coronacrisis. Mensen werken en leven meer thuis en ervaren meer spanning en onzekerheid. Als die spanningen oplopen kan dat in de ergste gevallen leiden tot geweld. In Koggenland streven we naar een inclusieve maatschappij en een veilig thuis voor iedereen. Daarom steunen wij deze actie van harte.”

De campagne laat zien dat geweld voorkomt onder alle lagen van de bevolking. En dat iedereen ermee te maken kan krijgen. Alleen al in Noord-Holland Noord waren er het afgelopen jaar meer dan 4.500 meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarbij gaat het onder andere om fysieke mishandeling, vernedering, seksueel geweld en financieel misbruik.