AVENHORN - De plannen voor het nieuwe kindcentrum Avenhorn krijgen steeds meer vorm! Op 20 mei behandelt de gemeenteraad voorstellen voor de inrichting van de openbare ruimte, parkeren en verkeer. Ook wordt dan het bestemmingsplan gewijzigd. Om de maatregelen uit te kunnen voeren wordt een budget gevraagd van € 3.2 miljoen.

De voorstellen in een notendop:
- Om de verkeerssnelheid laag te houden op de Vredemakersweg richting de Buitenroede, wordt een rotonde aangelegd. Via de rotonde wordt het parkeerterrein ontsloten. Op de rijweg wordt geluidsarm asfalt toegepast.
- De Buitenroede zelf wordt gedeeltelijk, het deel ter plaatse van het kindcentrum, een 30 km zone.
- De rijweg aan de Vredemakersweg en Buitenroede wordt gedeeltelijk gescheiden met een middenberm.
- Bij de Rietsikkel wordt een oversteekplaats gerealiseerd.
- Als hondenbezitters dit wenselijk vinden, wordt het voormalig baggerdepot bij de volkstuinen ingericht als hondenuitlaatplek.
- Fietsgebruik wordt gestimuleerd, er worden voldoende parkeerplekken voor fietsen gerealiseerd.

- Op basis van nader onderzoek en de gemaakte opmerkingen van omwonenden worden in eerste instantie minder parkeerplaatsen aangelegd, ongeveer 100. Het ontwerpbestemmingsplan houdt wel rekening met uitbreiding, mocht dit in de toekomst nodig blijken.
- Realisatie van veilige oversteekplaatsen.

Vergadering live meekijken of terugkijken
U kunt de raadsvergadering volgen vanaf de publieke tribune of online meekijken op maandag 20 mei vanaf 20:00 uur. Online meekijken of terugkijken kan via raad.koggenland.nl.

Omgeving betrokken bij voorstellen
In de voorbereiding op deze voorstellen heeft intensief overleg plaatsgevonden met omwonenden en belanghebbenden. Via diverse informatiebijeenkomsten zijn vragen gesteld, suggesties gedaan en opmerkingen gemaakt. Dit is meegenomen in de voorstellen die er nu liggen.

Kindcentrum
Vorig jaar stelde de gemeenteraad al €13 miljoen beschikbaar voor de nieuwbouw van de Jozefschool, de Overhaal, de Leveling en een gymzaal. Naar verwachting opent het kindcentrum in 2021 haar deuren.