Om de verkiezingsdag voor het Europees Parlement op 6 juni goed te laten verlopen, zoekt de gemeente Koggenland nog tellers, reserve-stembureauleden en reservetellers voor stembureaus in de gemeente.

Voor de reserve stembureauleden betekent dit dat zij op 6 juni de gehele dag beschikbaar moeten zijn om eventueel opgeroepen te worden op een stembureau in Koggenland. Tellers worden ’s avonds na sluiting verwacht op een stembureau in de gemeente. Alle reserveleden kunnen zowel van te voren worden ingezet of op de dag zelf bericht krijgen van de gemeente. Er staat een financiële vergoeding tegenover beide taken, ook voor reserveleden.

Wat houdt het in?

-

De tellers zijn verantwoordelijk voor het stapelen, het openvouwen en het tellen van de stembiljetten en het ordenen van de stembiljetten per partij. Zij worden op de avond van de verkiezing om 20.45 uur op het stembureau verwacht en blijven tot het tellen klaar is.

-

De stembureauleden starten om 07.00 uur en zijn onder leiding van de voorzitter medeverantwoordelijk voor een goed verloop van de stemming. Na 21.00 uur tellen zij samen met de voorzitter de uitgebrachte stemmen.

De voorbereiding
Zowel tellers als stembureauleden volgen ter voorbereiding een e-learning. Voor tellers duurt de e-learning circa een half uur en voor stembureauleden circa een uur.

Aanmelden
Voor meer informatie kan er contact opnemen met team verkiezingen, via (0229) 54 84 00 of verkiezingen@koggenland.nl. Aanmelden kan via www.mijnstembureau-koggenland.nl