KOGGENLAND - Goed nieuws voor starters op de woningmarkt: de gemeenteraad heeft besloten om de grens voor de startersleningen te verhogen. Waar de starterslening voorheen kon worden aangevraagd tot een koopsom van € 186.792, is dat bedrag nu verhoogd naar € 248.000.

Wethouder Caroline van de Pol legt uit: “De starterslening kan onder voorwaarden worden verstrekt aan starters, om het gat te dichten tussen het bedrag dat ze nodig hebben voor de aanschaf van een woning en het bedrag dat ze van de bank kunnen lenen. Alleen mensen die voor het eerst een woning kopen in Koggenland, komen in aanmerking voor de lening. Bijvoorbeeld: een starter wil een woning kopen van € 230.000, maar kan maar € 200.000 bij de bank lenen. De overige benodigde € 30.000 euro kan dan eventueel vanuit een starterslening via de gemeente worden gefinancierd. Starters die een woning kopen tot aan het bedrag van € 248.000, kunnen aanspraak maken op een starterslening. Voorheen lag deze grens op € 186.792. De woningmarkt is echter veranderd, er is bijna geen huis meer te koop onder dit bedrag. Door de grens te verhogen, doet de gemeenteraad een stap richting starters op de woningmarkt. De mogelijkheden worden voor hen vergroot.”

De hoogte van de lening is maximaal € 40.000. De starterslening is de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij. De gemeenteraad heeft de grens voor de starterslening vastgesteld op 80% van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) grens. Dit grensbedrag fluctueert. Op dit moment is 80% van deze grens € 248.000. Dit kan in de toekomst hoger of lager worden. Meer informatie en voorwaarden vindt u op koggenland.nl/starterslening.