SCHARWOUDE - Op dinsdag 21 november tekenden wethouder Rosalien van Dolder van de gemeente Koggenland en Piet-Jan Ooms, directeur van Ooms Bouw & Ontwikkeling, de anterieure overeenkomst voor de realisatie van 57 woningen op het achterterrein van Scharwoude 15. Naar verwachting gaan de woningen na de zomer, zodra het bestemmingsplan rond is, in verkoop. De prognose voor de start van de bouw is medio 2025.


Na het tekenen van de overeenkomst volgt naar verwachting nog deze maand de terinzagelegging van het bestemmingsplan. In december start de architect met het ontwerpen van de woningen. De nieuwe wijk beschikt over een ruim aanbod voor verschillende type woningzoekenden. Er komen zowel koop- als huurwoningen, allemaal grondgebonden. Deze zijn onderverdeeld in twaalf koopwoningen in de categorie sociaal, acht huurwoningen in het sociale huursegment, negen woningen in de categorie betaalbaar en 28 vrije sector twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen.

Leefbaarheid

Het plangebied maakt deel uit van de bebouwde kom van het dorp Scharwoude en ligt tussen de IJsselmeerdijk aan de oostkant, de Lintweg Scharwoude aan de zuidkant en de spoorlijn aan de westkant. Op de locatie Scharwoude 15 bevindt zich momenteel een bedrijventerrein. Piet-Jan Ooms, algemeen directeur van Ooms Bouw & Ontwikkeling, lost daarmee een belofte in. Het terrein zou wanneer dit mogelijk was beschikbaar komen voor woningbouw. Dit is belangrijk voor de sociale samenhang in het dorp. Met maar liefst 57 woningen aan de rand van het markermeer en op fietsafstand van Hoorn neemt de leefbaarheid ruim toe.