DE GOORN - Het college van B&W van de gemeente Koggenland heeft maandagavond 17 januari 2022 groen licht gekregen van de raad om de herinrichting van het gemeentehuis in De Goorn verder te onderzoeken. De gemeenteraad draagt het college van B&W op om meerdere inrichtingsvarianten verder uit te werken. Hier is een voorbereidingskrediet van € 150.000, - voor beschikbaar gesteld.

Toekomstbestendig gemeentehuis met maatschappelijke functies
Het college van B&W streeft naar een toekomstbestendig gemeentehuis met ruimte voor maatschappelijke functies. Een organisatieontwikkeling en het tijd- en plaatsonafhankelijk werken zorgen daarbij voor kansen in het meer multifunctioneel gebruiken van alle ruimtes in het gebouw.

Burgemeester Monique Bonsen: “De nieuwe inrichting van het gemeentehuis moet bijdragen aan de toegankelijkheid en het laagdrempelig contact met inwoners, ondernemers en organisaties. En aan verbinding tussen medewerkers onderling en met het bestuur, gericht op integrale samenwerking en werkplezier. Het resultaat is een gemeentehuis dat functioneert als inspirerende werk- én ontmoetingsplek.”

Drie inrichtingsvarianten
De inrichtingsanalyse van het pand laat drie mogelijke inrichtingsvarianten zien. Hierbij wordt in twee varianten rekening gehouden met het onderbrengen van maatschappelijke functies in het gemeentehuis, zoals een bibliotheek. Daarnaast is er aandacht om ruimtes multifunctioneel te gebruiken. Zodat een ruimte geschikt is voor diverse doeleinden. Van vergaderingen, trainingen tot evenementen. Burgemeester Bonsen: ‘Om zo breed mogelijk te kijken naar wat er mogelijk zou zijn, hebben we drie inrichtingsvarianten laten uitwerken. We werken nu verder aan een voorkeursvariant, waarin we aantrekkelijk werkgeverschap, een optimale dienstverlening en toegevoegde waarde voor onze inwoners het beste kunnen realiseren. Koggenlandse nuchterheid en een kritische blik op de kosten staan voorop bij het maken van een keuze. Dat vinden wij, net als de raad, belangrijk.’

De gemeente Koggenland verwacht dat een combinatie van thuis-, op locatie- én op kantoor werken het meest toekomstbestendig is. Dit vraagt voor de inrichting voor zowel bestuurders als medewerkers om een flexibele mix van werk- en overlegplekken. Ook dit wordt meegenomen in de uitwerking van de varianten.

Het vervolg

De inrichtingsanalyse krijgt verder vorm in een definitief investeringsvoorstel. De gemeenteraad neemt hier naar verwachting in 2022 een besluit over.