KOGGENLAND - Op 23 november bezocht de gemeente Koggenland samen met de politie en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord diverse adressen in de gemeente als een gezamenlijke controle vanuit het programma ‘Veilig Buitengebied’. De bezoeken hadden een preventief karakter en richtten zich bijvoorbeeld op het naleven van milieu- en vergunningsregels en andere misstanden. Er is door alle betrokkenen medewerking verleend en er zijn geen bijzonderheden aangetroffen. De samenwerking werd als positief ervaren.

Tweede grote controle in Noord-Holland
Dit was de tweede grote gezamenlijke controle in Noord-Holland, waarbij de overheidspartners in gesprek gingen met bewoners van de buitengebieden. Enkele weken geleden vond een dergelijke controle plaats in Hollands Kroon. Het gesprek gaat niet alleen over de naleving van milieu- en vergunningsregels, maar ook over de risico’s op ondermijnende activiteiten. Zo worden schuren en loodsen in buitengebieden graag gehuurd door criminelen om er ongezien bijvoorbeeld drugs te produceren. Het is voor bewoners en verhuurders belangrijk om tijdig signalen te herkennen die kunnen duiden op oneigenlijk gebruik van een pand. Zo brengt de productie van drugs bijvoorbeeld niet alleen gevaren met zich mee, maar zijn ook de (financiële) gevolgen vaak voor rekening van de eigenaar of bewoner.

Bewustzijn vergroten door programma ‘Veilig Buitengebied’
Om het bewustzijn van verhuurders te vergroten, te voorkomen dat zij met de verkeerde personen in zee gaan en signalen eerder op te merken en te melden, is het programma ‘Veilig Buitengebied’ enige tijd geleden gestart. Gemeenten in Noord-Holland kunnen deelnemen aan dit modulaire programma, dat als doel heeft het buitengebied weerbaar te maken en te voorkomen dat schuren, loodsen en bedrijfsgebouwen door criminelen in gebruik worden genomen als bijvoorbeeld drugslab. De gemeente Koggenland neemt hieraan deel. De integrale controle op 23 november 2021 in Koggenland maakte deel uit van dit programma.