OBDAM - De openbare ruimte in de Schepenwijk in Obdam is aan vernieuwing toe. Daarom gaat de gemeente in deze wijk aan de slag met een grondige herinrichting.


De Schepenwijk in Obdam bestaat uit de straten Boeier, Kloet, Praam en Vlet. Deze zomer voert de firma Unihorn hier meetwerkzaamheden uit, om alle ruimte in de wijk goed in kaart te brengen. Deze zomer wordt er door de gemeente ook inzichtelijk gemaakt wat er in de nieuwe situatie blijft staan, zoals diverse bomen.

De bewoners van de Schepenwijk ontvangen in de eerste week van september een brief waarin zij worden uitgenodigd om mee te denken en wensen kenbaar te maken. De bewoners kunnen meedenken over verschillende onderwerpen, zoals groenvoorziening, parkeren, spelen, verkeerssituaties en wateroverlast. Daarnaast kunnen ze ook andere ideeën en wensen kenbaar maken bij de gemeente.

Voorstel inrichting

De reacties worden meegenomen in een inrichtingsvoorstel, dat aan de bewoners wordt voorgelegd. Zo zorgt de gemeente er niet alleen voor dat de inrichting van de openbare ruimte straks weer netjes is en van goede kwaliteit, maar ook dat deze aansluit bij de wensen van de bewoners.

Vanaf september is de voortgang en planning te volgen via www.koggenland.nl/schepenwijk.