OBDAM - Ook dit jaar organiseert Stichting Behoud Nederlandse Kermissen weer een attractiekermis in Obdam. Na een aantal jaar op het grasland langs De Braken te hebben gestaan, keert de kermis op verzoek van vele inwoners terug naar het centrum van Obdam. De kermis is van 16 tot en met 20 augustus 2024.

Kermis in het centrum

De afgelopen maanden hebben de gemeente en de kermisexploitanten met elkaar gesproken over de mogelijke terugkeer van de kermis naar het centrum van Obdam. Ondanks het feit dat het merendeel van de kermisexploitanten de voorkeur geeft aan de locatie van het grasland langs De Braken, willen zij de kermis vanaf dit jaar toch weer in het dorp organiseren. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de uitslag van de gemeentelijke enquête uit 2023. Uit deze enquête volgt dat 86% van de geënquêteerden de kermis graag weer terug in het dorp ziet.

Vernieuwde kermisopstelling

Op 29 mei 2024 heeft de Stichting Behoud Nederlandse Kermissen de vergunningsaanvraag voor de kermis in Obdam ingediend bij de gemeente. In deze aanvraag keert de kermis terug naar het centrum van Obdam. Enkele attracties, die voorheen niet voldoende ruimte hadden in de Dorpsstraat, worden verplaatst naar het parkeerterrein achter het winkelgebied. Dit biedt niet alleen meer ruimte, maar ook een betere spreiding van de attracties over het dorp. De gemeente beslist op korte termijn op de vergunningsaanvraag.