DE GOORN - Op 3 november 2021 installeerde burgemeester Monique Bonsen de eerste kindergemeenteraad van Koggenland. Een jaar later neemt de gemeente afscheid van kinderraadsleden Bink, Luuk, Sonna, Julka, Mees, Anne en Jalisa en kinderburgemeester Amber. Zij dragen het stokje over aan een nieuwe kinderraad.


Amber slaat met de houten voorzittershamer op het slagblok. ‘De vergadering is geopend,’ zegt de kinderburgemeester nog één keer. De kinderraadsleden komen voor de laatste keer samen in het gemeentehuis, onder leiding van Amber. Samen met hun opvolgers zitten ze aan de cirkelvormige vergadertafel in de raadzaal. Ook de ouders van de jonge raadsleden zijn vandaag aanwezig. Met de telefoons in de aanslag zitten zij op de publieke tribune, klaar om dit bijzondere moment vast te leggen.

Prachtige afsluiting

Amber geeft haar volwassen ambtsgenoot Monique Bonsen het woord: ‘Voordat we de nieuwe kinderraad installeren, nemen we afscheid van de huidige raad,’ zegt de burgemeester. ‘Jullie kwamen hier met een tas vol goede ideeën. Het afgelopen jaar hebben jullie stappen gezet om tot concrete plannen te komen. Het is heel knap hoe jullie samen overeenstemming hebben bereikt. Jullie hebben bij de raad geld gevraagd voor het uitvoeren van jullie idee: het aankleden van de afvalbakken met jullie eigen ontwerpen. De raad was heel enthousiast. Dat jullie plan nu is uitgevoerd is een prachtige afsluiting van deze raadsperiode.’

Lekker praten

Burgemeester Bonsen wil van de raadsleden weten of zij nog iets willen zeggen. Bink steekt zijn hand op en drukt routineus op de knop van zijn microfoon. ‘Ik heb een tip voor de volgende kinderraad. Toen wij begonnen waren we heel verlegen en durfden we niet zo veel te zeggen. Als ik jullie was zou ik dat anders doen: ga gewoon meteen lekker met elkaar praten.’

Dan is het tijd voor de officiële installatie van de nieuwe Koggenlandse kindergemeenteraad. De nieuwe raad bestaat, net als de vorige, uit acht leerlingen van acht verschillende basisscholen. Het komende jaar wordt de kinderraad gevormd door Roan, Fiene, Lars, Vincent, Jolijn, Loïs, Anthony en Bram.

Binnenkort beslissen deze kersverse raadsleden via een stemming wie van hen de nieuwe kinderburgemeester wordt.

De kinderraad


De kindergemeenteraad is vorig jaar door burgemeester Monique Bonsen in het leven geroepen om kinderen kennis te laten maken met de lokale politiek. De kinderraadsleden, allemaal afkomstig uit groep 7, vergaderen één keer per maand en geven gevraagd en ongevraagd advies aan hun volwassen collega’s in de gemeenteraad. De kinderen praten en denken mee over actuele onderwerpen die zij belangrijk vinden. Ze bedenken hun eigen plannen. De gemeente helpt de kinderen met het uitvoeren van de plannen. Zo leren de kinderen samenwerken en ontdekken zij wat ze kunnen betekenen voor hun omgeving. De kinderraad wordt voor één jaar aangesteld.