KOGGENLAND - De werving van een nieuwe burgemeester is een zaak voor ons allemaal. Daarom kunnen Koggenlandse volwassenen én kinderen op een speelse en creatieve manier hun ideeën meegeven in de selectieprocedure.

De gemeente Koggenland gaat op zoek naar de beste kandidaat voor het burgermeesterschap. Hiervoor heeft de gemeenteraad een vernieuwende aanpak voorgesteld. Volwassenen kunnen in enkele woorden aangeven wat zij van de nieuwe burgemeester verwachten. Kinderen kunnen een bijdrage leveren door te tekenen wat zij belangrijk vinden. Zo wil de gemeenteraad een breed draagvlak krijgen in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Op 18 november wordt de profielschets vastgesteld door de gemeenteraad, als aftrap van de wervingsprocedure.

Hoe doe ik mee?
Volwassenen geven hun mening via www.koggenland.nl Dit kan tot 20 oktober 2019. Kinderen kunnen tekenen wat de nieuwe burgemeester doet, of hoe de nieuwe burgemeester eruit ziet. Deze tekeningen krijgen een prominente plaats in het gemeentehuis en een aantal wordt aan het functieprofiel toegevoegd. Tekeningen kunnen worden ingeleverd bij de receptie, of in gescand en gemaild worden naar griffie@koggenland.nl.