DE GOORN - Door de inval in Oekraïne is een stroom mensen op de vlucht voor het oorlogsgeweld. In Nederland zullen vluchtelingen worden opgevangen, ook in gemeente Koggenland. De gemeente bereidt zich voor om op heel korte termijn en voor een langere periode vluchtelingen op te vangen. Mogelijk ontvangt de gemeente dit weekend al de eerste vluchtelingen. Voor de hulp en opvang werkt de gemeente samen met de kerken, Vluchtelingenwerk en vrijwilligers.


Burgemeester Bonsen: ‘Er zijn talloze hartverwarmende initiatieven op gang gekomen, de telefoon staat roodgloeiend. Het is overweldigend om te ervaren dat er in onze gemeente zovelen zijn die huis en hart openstellen voor hun medemens. Zij die getroffen zijn door oorlogsgeweld en huis, haard en dierbaren moesten achterlaten. Het is ook heel belangrijk, want de kans is groot dat we dit weekend de eerste vluchtelingen op zullen vangen.’

Opvanglocaties

De eerste opvang zal bij inwoners die dat al bij de gemeente hebben aangeboden, georganiseerd worden. Inwoners die dat hebben aangeboden, heb de afgelopen dagen hierover contact gehad met de gemeente. Daarnaast zoekt de gemeente naar geschikte locaties. De gemeente zoekt woonmogelijkheden bij inwoners, (agrarisch) bedrijven, recreatieparken, hotels en B&B’s. Aanvullend onderzoekt de gemeente hoe het gemeentelijke vastgoed omgevormd kan worden tot tijdelijke wooneenheden. Voor zowel noodopvang (maximaal 30 dagen) tot langdurige opvang van zes maanden of langer.

Informatiebijeenkomst 18 maart, van harte welkom

Inwoners die vragen hebben over de opvang van deze vluchtelingen in gemeente Koggenland, zijn welkom op een informatiebijeenkomst op vrijdag 18 maart in de katholieke kerk in De Goorn. Naast de gemeente en kerken, zal ook Vluchtelingenwerk aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Vragen stellen kan ook via Oekraine@koggenland.nl of telefonisch via (0229) 54 84 00.

Vrijdag 18 maart

Locatie: katholieke kerk De Goorn, De Goorn 69 in De Goorn.

Aanvang: 15.30 uur

Einde: 16.30 uur

Hulp aanbieden

Wilt u hulp aanbieden, zoals het beschikbaar stellen van woonruimte? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door via Oekraine@koggenland.nl of bel (0229) 54 84 00.