DE GOORN - De gemeente verwacht vanaf 2022 een begrotingstekort van € 2 miljoen. De gemeenteraad heeft van het college een ombuigingsvoorstel ontvangen, waarin keuzes worden voorgesteld die gericht zijn op bezuinigingen mét het behoud van voorzieningen, subsidies voor verenigingen en toekomstgericht investeren. Dit voorstel is het resultaat van een gezamenlijk traject met inwoners, gemeenteraad en kritisch onderzoek naar mogelijkheden binnen de eigen organisatie.


“Keuzes maken over hoe je de begroting sluitend kunt krijgen, is nooit leuk. Ik ben blij dat inwoners input hebben gegeven. Ook de gemeenteraad heeft meegedacht. Uiteindelijk zijn we tot een gedegen voorstel gekomen, waar naast bezuinigen ook mogelijkheden voor behoud van voorzieningen en investeringen staan.”, zegt wethouder Jan Houtenbos. “De raad besluit 19 april of dit voorstel de basis is voor de begroting. Er zijn nog wel veel onzekerheden die nog van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke keuzes, zoals de hoogte van de uitkering van het Gemeentefonds namens het Rijk. Op 1 november van dit jaar neemt de raad het definitieve besluit tijdens behandeling van de begroting 2022.”

Effect voor de inwoners
In totaal zullen inwoners, als de gemeenteraad over dit voorstel positief besluit en er geen wijzigingen zijn, gemiddeld 8% meer OZB per jaar betalen. Daarnaast wordt de dienstverlening aangepast door het gemeentehuis één dagdeel te sluiten en wordt het bedrag dat inwoners betalen voor producten en diensten van de gemeente kostendekkend gemaakt.

Behoud van voorzieningen
Koggenland blijft binnen het huidige voorstel investeren in de toekomst, om een kansrijke gemeente te blijven. Subsidies voor verenigingen blijven behouden, er komt een nieuw schoolgebouw in Hensbroek, de zwembaden en het schoolzwemmen blijven en de gymzaal in Obdam wordt vernieuwd.

Mening inwoners herkenbaar in voorstel
Inwoners konden meedenken over de invulling van deze bezuinigingen, door deel te nemen aan het inwonerpanel ‘Koggenland spreekt’. 583 Inwoners hebben dit ook gedaan, daaruit bleek dat een meerderheid van mening is dat de gemeente op dienstverlening mag bezuinigen. Welzijn en maatschappelijke zorgen worden juist aangegeven als dat waar niet op bezuinigd moet worden. Een verhoging van de lasten laat een wisselend beeld zien. De kosten van gemeentelijke diensten verhogen is volgens ruim de helft van de respondenten niet bezwaarlijk.