DE GOORN - Met een bedrag van € 15.000,- helpt de gemeente Koggenland haar boeren (veehouders) verduurzamen. Dankzij een bijdrage van de gemeente aan de campagne 1001ha kruidenrijk grasland, kunnen boeren fikse korting krijgen op kruidenrijke grasmengsels. De gemeente krijgt er zo 100 hectare kruidenrijke weilanden bij. Kruidenrijk grasland is goed voor de biodiversiteit en heeft geen kunstmest nodig. Dat is beter voor het klimaat en voor de bodem.

LTO Nederland en Urgenda sloegen in 2020 de handen ineen om boeren te helpen met verduurzamen. De actie ‘1001ha’ werd een feit en zo hebben al 1500 boeren gezamenlijk al ruim 5000 hectare ingezaaid. Nu is de ambitie verlegd naar 10.001 hectare. De actie werkt laagdrempelig: dankzij de financiële ondersteuning van donateurs zoals gemeente Koggenland kunnen boeren een fikse korting krijgen op kruidenrijke grasmengsels. Hierdoor komt de prijs in de buurt van standaard grasmengsels.

Goed voor de biodiversiteit

Kruidenrijk grasland heeft talloze voordelen. Het zaaimengsel bestaat uit veel verschillende (bloeiende) kruiden en grassen, waaronder klaver, cichorei en weegbree. Deze soorten zijn goed voor het bodemleven en insecten. Meer insecten zorgen vervolgens voor meer vogels. Met kruidenrijk grasland ziet het landschap er ook leuker uit door meer variatie in kleur en hoogte. Kruidenrijke grasmengsels hebben geen kunstmest nodig doordat de vlinderbloemige planten stikstof binden uit de lucht. Het diepere en gevarieerde wortelstelsel van kruidenrijke grassoorten zorgt voor betere waterberging. Kruidenrijk grasland heeft daarnaast een wat hogere CO2-vastlegging in de bodem.

Wethouder Rosalien van Dolder: “Met het voorjaar in zicht, is het fantastisch nieuws dat we samen meer kruidenrijk grasland kunnen realiseren! Kruidenrijk grasland is een simpele maar effectieve manier om de bodem én leefomgeving van insecten, vogels, boerderijdieren, boeren en omwonenden te verbeteren. Hier gaat mijn plattelandshart sneller van kloppen.”

Hoe werkt het precies

Boeren krijgen 150 euro per hectare korting op de aanschaf van productieve graskruidenmengsels (SKAL of NAK gecertificeerd) en krijgen daarbij begeleiding. De korting geldt voor max 6 hectare per boer, zodat veel boeren kunnen meedoen en op een laagdrempelige manier kunnen starten met kruidenrijk grasland. Want hoe meer kruidenrijk grasland, hoe meer biodiversiteit. Bestellen kan via 1001ha.nl/bestellen/

LTO afdeling West-Friesland bestuurder Trude Buysman – Koopman: “Maatschappelijke opgaven zijn opgaven van ons allemaal. Doordat zowel gemeente Koggenland als de boer investeert in kruidenrijk grasland werken we samen aan de opgaven. Het is wel belangrijk om te beseffen dat kruidenrijke grasmengsels niet zorgen voor weilanden die jaarrond vol staan met bloeiende