KOGGENLAND - Burgemeester Jan Franx wil met Koggenland meedoen aan een landelijke pilot genaamd 'schimmige schuren'. Hierbij worden inwoners en ondernemers uit zijn gemeente opgetrommeld en gevraagd om scherp te zijn op schuren en loodsen waar mogelijk drugs wordt geproduceerd of verbouwd.


De pilot is bedacht door het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV) en wordt langzaam landelijk uitgerold. Franx heeft aangegeven er wel oren naar te hebben om met Koggenland mee te doen. "Het past goed bij ons omdat we ook een landelijk gebied hebben en het hier ook wel eens voorkomt. Het is voor inwoners goed om hier scherp op te worden en eraan mee te werken zodat er minder criminaliteit komt", aldus Franx.

'Heel erg blij mee'
Hij besprak het onderwerp tijdens de raadsvergadering afgelopen maandag en CDA-raadslid Rick Nooij is blij. "De scherpte die de burgemeester opzoekt met deze pilot vind ik echt goed. Ja, ik ben hier heel erg blij mee. Hiermee kunnen we de ondermijning ook verminderen. Het is belangrijk dat we ons in Koggenland op alle vlakken richten op het terugdringen van drugscriminaliteit", aldus Nooij.

Herkennen en melden
Bij 'schimmige schuren' gaat het erom dat inwoners en ondernemers meer bewustwording krijgen dat dit ook in hun omgeving gebeurt, daarnaast gaat het met name om het leren herkennen van signalen dat een 'schimmige schuur' actief is hun straat of wijk. Opvolgend moet dit leiden tot meer meldingen.

Hoe de uitwerking er precies uit komt te zien is nog niet precies bekend. Daarnaast worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd om de mensen te vertellen wat het precies inhoudt. Naar verwachting wordt er begin volgend jaar meer bekend over de pilot.