URSEM - Cora Bakker-van Diepen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De Ursemse ontving de Koninklijke Onderscheiding op zaterdag 13 april van locoburgemeester Bart Krijnen voor haar jarenlange inzet voor vrijwilligersactiviteiten. Deze bijzondere gebeurtenis vond plaats tijdens de dorpsveiling in de Batter te Ursem, waar de vele aanwezige dorpsgenoten haar onder luid applaus feliciteerden.


Mevrouw Bakker-van Diepen wordt omschreven als een dame met een heel groot hart en zeer betrokken bij de gemeenschap. Wat haar het meeste siert, is dat zij alle activiteiten altijd in eenvoud en bescheidenheid vervult. Ze is iemand waar je op kunt bouwen. Haar taken vervult ze met passie en toewijding, ze blijft altijd de controle en regie houden en werkt heel secuur.

Parel van de gemeente

Locoburgemeester Krijnen: ‘Inwoners zoals mevrouw Bakker-Van Diepen zijn de parels van onze gemeente. Je zoveel jaren belangeloos inzetten voor die zaken waar de gemeenschap mee geholpen is, van veiling tot EHBO, verdient een groot compliment. De woorden waarmee mensen haar omschrijven zijn heel lovend. Als gemeente waarderen we onze inwoners die zich zo inzetten voor een ander, ik wens dat zij dit nog lang met veel plezier kan doen. Namens de gemeente Koggenland feliciteer ik mevrouw Bakker-Van Diepen van harte met haar welverdiende onderscheiding.’

Ruim 40 jaar vrijwilligerswerk

Naast haar werk bij de huisartsenpraktijk in haar woonplaats is mevrouw Bakker-Van Diepen jarenlang actief als vrijwilliger. Zij is al ruim 40 jaar, sinds 1983, vrijwilliger voor de EHBO. Zij is namens de EHBO onder andere vrijwilligster bij feestelijke en sportieve activiteiten in het dorp. In 2022 is zij door het bestuur van de KNV EHBO onderscheiden met de bronzen dr. C.B. Tilanus jr draaginsigne met een gouden Tilanus.

Waardevol voor gemeenschap

Sinds 1992 is zij secretaris voor de kerkenveiling (sinds dit jaar dorpsveiling) in Ursem. De veilingen worden in de even jaren georganiseerd. Zij leidt de voorbesprekingen, regelt de notaris en veilingmeester, activeert vrijwilligers, verzorgt instructies en publicaties, coördineert het ontvangen van toezeggingen, werkt de catalogus uit, regelt vergaderingen en de verslaglegging daarvan en bewaakt de actielijst. Tijdens het veilingweekend zorgt mevrouw Bakker-Van Diepen voor het ontvangen van de goederen, het nalopen van de juiste nummering en volgorde, de inschrijving van de kopers en het bijhouden wie wat gekocht heeft. Na de veiling neemt zij de rekeningadministratie door met de penningmeester en bezorgt de rekeningen. Kortom, zij is een bijzonder waardevol lid van deze organisatie en dat al 32 jaar lang!

Mevrouw Bakker-Van Diepen maakt daarnaast sinds 1995 het kerkboekje voor de leden van de Bavoparochie in Ursem. Sinds 2021 is zij lid van de cliëntenraad van woonzorgcentrum De Rustenburcht, waar zij de belangen van bewoners behartigt.